C.4. Demonstrācijas saimniecība - atjaunošana, metožu testēšana, noganīšanas uzsākšana.

Saimniecība “Krastiņi” darbosies kā projekta demonstrācijas saimniecība, kurā mēs plānojam īstenot dažādas atjaunošanas aktivitātes, kā arī testēt pilotmetodes. Saimniecība pašlaik apsaimnieko (ar noganīšanu un siena pļaušanu) mozaīkveida ainavu, kuras lielākajā daļā ir prioritārie zālāji 6530*, 6210*, 6270*. Mēs plānojam atjaunot 45 ha 6530* dzīvotnes, un 7 ha 6210* dzīvotnes, kā arī paplašināt noganīšanas teritorijas. Demonstrācijas saimniecība atrodas nacionālās prioritātes teritorijā 6530* dzīvotnei. Tāpēc tā ir ideāli piemērota atjaunošanas metožu demonstrēšanai. Saimniecībā audzē gaļas lopus un bites, tāpēc mēs arī varēsim izcelt divus ar zālājiem saistītus produktus - gaļu un medu. Saimniecības iesaiste projektā un GrassLIFE demonstrācijas saimniecības statuss ļaus izveidot apmeklētāju tīklu, tādējādi paplašinot šo lauku ekonomikas aspektu, bet ar īpašu uzsvaru uz bioloģisko daudzveidību.

Darbību īsteno LDF, LU, Krastiņi.