D.1. Monitorings pēc atjaunošanas.

Mēs apmeklēsim katru atjaunošanas teritoriju pēc atjaunošanas, lai novērtētu atjaunošanas paņēmienu sekmes, kā arī nepieciešamību tos uzlabot vai mainīt. Tajā pašā laikā eksperti arī novērtēs biotopus, veģetācijas struktūru, indikatorsugas, augsnes analīzes rezultātus, kā arī apkopos secinājumus par atjaunošanas sekmēm un rekomendācijas apsaimniekošanas uzlabošanai nākotnē.

Papildus monitoringa lauka darbiem, demonstrācijas saimniecībai mēs arī izveidosim digitālo reljefa modeli un digitālo virsmas modeli, klasificēsim veģetācijas augstumu un izveidosim veģetācijas klasifikācijas kartes, kas balstītas uz LIDAR un citiem attālās izpētes datiem.

Darbību īsteno LDF, LU, VRI.