D.2. Ietekmes uz ekosistēmu funkcijām monitorings.

Balstoties uz D.1. darbībā apkopotajiem datiem, tiks sagatavoti divi konsolidēti monitoringa ziņojumi. Konsolidēto ziņojumu fokuss būs uz secinājumiem par apsaimniekošanas efektivitāti, veikti darbību izmaksu efektivitāti, to tālākizmantojamības potenciālu, kā arī rekomendācijas prioritāro zālāju atjaunošanas nākotnes darbībām. Ziņojumi tiks sagatavoti latviski ar izvērstu apkopojumu angļu valodā.