D.4. Metožu izvērtējums, apgūtās mācības

Katru gadu tiks sagatavoti monitoringa ziņojumi par demonstrācijas saimniecību, un tie būs būtiska sadaļa demonstrācijas saimniecības darbā (E.2). Ziņojumi tiks sagatavoti latviski un to apkopojums tulkots angliski.

Donoru teritoriju datubāze. Balstoties uz darbību A.1. un C.1. atklājumiem, mēs izveidosim pieejamo donoru teritoriju datubāzi zālāju atjaunošanai projekta teritorijās (sēklu pārnešanas metodei). Tiks izstrādāti kritēriji zālāju donorēšanas potenciāla novērtēšanai.

Vadlīnijas un atjaunošanas metožu apkopojums lauksaimniekiem. Šis vienkāršais un ērti izmantojamais materiāls tiks balstīts darbību D.1.,D.2. un D.3. secinājumos. Materiāls tiks izmantots un izplatīts lauksaimnieku pasākumos, demonstrācijas saimniecībā (E.2.) un pieredzes apmaiņas pasākumos (E.4. un E.5.). Materiālā būs iekļauti vienkārši izklāstīti apraksti par zālāju veidiem, atjaunošanas metodēm un katras apsaimniekošanas metodes plusiem un mīnusiem.

Rekomendācijas Lauku attīstības programmai. Tās tiks sagatavotas, balstoties uz slēdzieniem no metožu novērtēšanas darbībā D.2. un barjeru analīzes darbībā A.7. Rekomedācijas ietvers novērtējumu par to, kuri ir vispiemērotāki atbalsta pasākumi, kas jāiekļauj lauksaimiecības un vides atbalsta shēmās, kā arī to izmaksu novērtējumu, un līdz ar to, atbalsta mērogu. Rekomendācijas tiks izstrādātas līdz 2020. gadam un tiks iesniegtas Zemkopības ministrijā. Rekomendāciju apkopojums tiks sagatavots un iztulkots angliski, izplatīšanai darbībās E.4 un E.5.