D.5 Sabiedriskā zinātne un zālāji.

Sabiedriskās zinātnes pieeja monitoringam GrassLIFE projektā tiks piemērota divos veidos:

1. Iesaistot plašu sabiedrību un nodrošinot instrumentus ziņošanai par lieliem kokiem visā valstī, kā arī putnu, bezmugurkaulnieku un augu sugām, kas saistās ar zālājiem, vietnē www.dabasdati.lv.
2. Iesaistot skolas ziņošanā par augsnēm.

Šajā darbībā tiks apkopoti dati, kas papildinās vispārējās zināšanas par prioritārajiem zālājiem un to augsnes parametriem, kā arī, palīdzēs identificēt novārtā atstātas parkveida pļavas (6530*). Šos datus izmantos, lai novērtētu konektivitāti, kas būs nozīmīgs šī projekta elements. Mēs paredzam, ka pilsoniskās zinātnes pieeja būs gan lielisks komunikācijas instruments, gan veicinās datu apkopošanu ilgtermiņā.