E.1. Komunikācijas plāna ieviešana

Šajā darbībā tiks īstenotas dažādas komunikācijas aktivitātes, kuru pamatā būs komunikācijas plāns. Šīs darbības galvenais mērķis ir palielināt informētību par zālājiem, iesaistīt sabiedrību darbībās zālāju saglabāšanai, kā arī uzsvērt Natura 2000 nozīmību. Mēs esam identificējuši galvenos šīs aktivitātes elementus:

Informācijas apkopojumi: Mēs izstrādāsim trīs dažādas informācijas materiālu kopas par šādām tēmām: 1) zālāju skaistumu, 2) zālāju noderīgums cilvēkiem (saistībā ar secinājumiem no darbības D.3), 3) zālāji kā dzīvotnes. Precīzas komunikācijas taktikas un instrumentus, ko iekļaut šajās informatīvajās kopās, mēs izstrādāsim darbībā A.4.

Kampaņas: Projekta ietvaros mēs organizēsim trīs kampaņas. Mēs izstrādāsim augstas kvalitātes video materiālus, foto un stāstus. Kampaņās izmantosim tradicionālos un sociālos medijus.

Brīvdabas pasākumi: Mēs sarīkosim astoņus brīvdabas pasākumus. Trīs no tiem būs tematiski saistīti ar augstākminētajiem informācijas apkopojumiem. Pārējie pieci būs saistīti ar citiem zālāju jautājumiem, siena vākšanas tradīcijām, zālāju kultūrvēsturisko nozīmi, Saulgriežu tradīcijām.

Informācijas stendi un baneri (roll-up): Mes sagatavosim 20 liela izmēra vispārīgus informācijas stendus (A0x2) par teritorijas dabas vērtībām, zālāju nozīmi cilvēkiem un Natura 2000. Mēs izvietosim arī īslaicīgus informācijas stendus (A3 izmērs) visās teritorijās, kur veiksim atjaunošanu. Tajos būs īsa informācija par projektu, LIFE un atjaunošanas būtību. Tiks sagatavoti informācijas stendi mobilajam ganāmpulkam (A2 izmērs) - tie būs vienkārši uzstādāmi un pārvietojami kopā ar ganāmpulku.

Mājaslapa: Tiks izveidota projekta mājaslapa. Mājaslapai pamatā būs informācijas uzglabāšanas funkcija, un ziņu vietne. Lielākā daļa aktīvas komunikācijas notiks sociālajos medijos.

Sociālie mediji. Visaktīvākais un galvenais projekta komunikācijas kanāls būs GrassLIFE konti sociālajos medijos (Twitter, Facebook, Instagram), un tie atspoguļos visas projekta aktivitātes atraktīvā un iesaistošā veidā latviešu un angļu valodās.

Layman ziņojums: Projekta noslēgumā tiks sagatavots obligātais Layman ziņojums, un tas tiks publicēts tikai elektroniskajā versijā.