E.3. Zālāju produktu un pakalpojumu popularizēšana.

Šī darbība nodrošinās instrumentus zālāju produktu un pakalpojumu popularizēšanai, un tie tiks izplatīti E.1.,E.2., un E.5. darbībās.

Zālāju produktu instrumentu kopa (toolkit) - tiks sagatavota un publicēta elektroniski. Tajā būs idejas zālāju produktiem. Šis apkopojums būs balstīts A.6. darbības ietvaros veiktajā izpētē un tajā būs parādīti 10-20 zālāju produkti ar augstu pievienoto vērtību. Daži no popularizējamiem zālāju produktiem būs no mūsu projekta saimniecībām, piemēram, medus, siers, gaļa, bet ne visi. Mēs paplašināsim produktu sarakstu arī ar tādiem, kas nav saistīti ar projekta saimniecībām, lai tas būtu iespējami pilnīgs.

Apkopojums par ekosistēmu pakalpojumiem, kas saistīti ar zālājiem.  Šis apkopojums tiks sagatavots, balstoties A.6. veiktajā izpētē. Šo publikāciju popularizēsim ar sociālo mediju palīdzību, kā arī projekta pasākumos.

Animācijas filmas par zālājiem un ekosistēmu pakalpojumiem. Tiks sagatavotas animācijas filmas, kas vēstīs par zālāju ekosistēmu pakalpojumiem latviešu un angļu valodās. Tās skaidros un parādīs dabīgos zālājus, to nozīmi bioloģiskajai daudzveidībai un daudzveidīgos ekosistēmu pakalpojumus, ko tie nodrošina.

Mākslas izstāde par zālājiem un ārstniecības augiem - tā tiks izveidota Cēsīs. Ekspozīcijas mērķis ir tuvināt dabas aizsardzības tēmu un kultūru/mākslu.