E.5. Informācijas stendi

Projekta teritorijās - dabas parkā "Pape" un dabas parkā "Engures ezers" plānots uzstādīti 8 lielos stendus un 30 (+15 rezerves stendi dabas parkam "Pape") mazos stendus. Stendi saturēs informāciju par teritorijas dabas vērtībām, t.sk., lielo dumpi, to aizsardzības prasībām un ezera ekosistēmu un tā funkciju.