F.1. Vadība un kvalitātes kontrole, tai skaitā audits.

Projekta vadības struktūra ir diezgan vienkārša. Latvijas Dabas fonds kā koordinējošais partneris ir atbildīgs par projekta ieviešanu kopumā, pieredzes apmaiņas pasākumiem un komunikāciju.

Katram projekta partnerim būs sava loma:

  • Latvijas Universitāte: atbildīga par dzīvotņu novērtējumu un monitoringu, kā arī atjaunošanas plānošanu.
  • Vides Risinājumu institūts: atbildīgs par aktivitātēm, kas saistītas ar ārstniecības augiem, attālo izpēti un sabiedriskās zinātnes pieeju augsnes monitoringam.
  • Demonstrācijas saimniecība “Krastiņi” būs atbildīga par inovatīvu atjaunošanas metožu testēšanu un nodrošinās demonstrācijas pasākumus demonstrācijas saimniecībā.
  • Projekta partnersaimniecības: katra būs atbildīga par zālāju atjaunošanu un ilgtermiņa apsaimniekošanas plāna izveidi savā zemē.