F.2. Pēc-LIFE aizsardzības plāns.

Pēc-LIFE aizsardzības plāns tiks sagatavots latviešu valodā, ar apkopojumu angliski drukātā un elektroniskā formātā.  Pēc-LIFE plāns izklāstīs, kā darbības, kas uzsāktas LIFE projekta laikā, tiks turpinātas un attīstīsies pēc projekta beigām, un kā tiks nodrošināta ilgtermiņa apsaimniekošana atjaunotajiem projekta prioritārajiem zālājiem.