Latvijas Dabas fonda logo

Latvijas Dabas fonda logo lejupielādei: jpg, pdf.
 

 

Latvijas Dabas fonda logo ir zivju dzenīša grafisks attēlojums.

Logo simbolizē Latvijas Dabas fonda ciešo saistību ar dabu un LDF galveno vērtību - dabas daudzveidības saglabāšanu, dzīvošanu saskaņā ar dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas resursu taupīšanu, dabisku un ekoloģiski tīru vidi. Tajā ietilpstošie elementi ir rūpīgi izstrādāti un savstarpēji novietoti tā, lai tos būtu viegli uztvert un ērti lietot.

Logotipā ietvertais zivju dzenītis tup uz nolīkuša zara upes krastā. Šāda poza pauž pamatīgumu, jo tas ir uz vietas esošs, Latvijas faunai piederīgs un ligzdojošs putns. Tā krāsas ir neraksturīgi krāšņas Latvijas dzīvajā dabā, taču tas pauž Latvijas Dabas fonda vēlmi darboties tik pat pamanāmi un iesaistīt iespējami plašu sabiedrību savvaļas dabas daudzveidības saglabāšanā.

Zivju dzenītis ir sens miera un uzplaukuma simbols. Antīkajā Grieķijā mīts par Halkiones dzīves stāstu zivju dzenīti saista ar mīlestības laimes iemiesotāju, kristietībā tas simbolizē augšāmcelšanos, taču dabas aizsardzības izpratnē tas parāda ekosistēmu kā vienotu veselumu.

Zivju dzenītis dzīvo pie zivīm bagātām, koku ieskautām upēm. Tas lido gaisā, atpūšas virs upes pārlīkušos zaros, mazuļus audzina krasta zemē izraktā alā, bet barību iegūst ienirstot ūdenī. Visi elementi ir cieši saistīti un vienlīdz nepieciešami. Tā ir arī Latvijas dabā – katra savvaļas suga ir saudzējama. Dabas daudzveidības saglabāšana ir svarīga arī paša cilvēka eksistencei un harmonijai.