Latvijas Dabas fondam 24 gadu jubileja

16.01.2014
Tikko ir sācies jauns gads - apņēmības pilns jaunu domu un ideju laiks. Pirms 24 gadiem tieši šajā pārdomu un jaunu plānu laikā, 4.janvārī, tika dibināts Latvijas Dabas fonds. Pēc ornitologa Māra Strazda ierosmes jauno organizāciju nosauca par Gandra fondu, bet vēlāk to pārdēvēja par Fondu Latvijas dabai, pēcāk – par Latvijas Dabas fondu. Par Gandra fonda pirmo priekšsēdētāju padome ievēlēja Māri Strazdu, bet par viņa vietnieku – Māri Šternbergu.
 
Tagad, atskatoties uz Latvijas Dabas fonda darbību, varam teikt, ka ar savu darbu lepojamies. Šo 24 gadu laikā Latvijas Dabas fondā esam īstenojuši vairāk nekā 100 projektu, darbojoties sugu un biotopu aizsardzībā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, sabiedrības izglītošanā, kā arī dabas politikas veidošanā.
 
Arī 2014.gads Latvijas Dabas fondā solās būt ražens. Šogad turpināsim biotopu atjaunošanas aktivitātes Dvietes palienē, Engures ezerā, Papes ezerā un Liepājas ezerā; strādāsim ar dažādu sugu un biotopu monitoringu; pievērsīsimies ilgtspējīgai bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanai; izstrādāsim dabas aizsardzības plānus, turpināsim biotopu kartēšanu Lietuvā u.c. Šogad plānojam arī turpināt sabiedrības izglītošanas aktivitātes – uzturēsim dabas novērojumu portālu dabasdati.lv, turpināsim lekciju cikla „Izvēlies dabas aizsardzību” lekcijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kā arī sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centru” uzstādīsim video kameras pie retu putnu – jūras ērgļa un melnā stārķa – ligzdām, lai interneta tiešraidē ļautu sekot līdzi ligzdās notiekošajam. Turpināsim aktīvi līdzdarboties dabas un vides aizsardzības politikas izstrādē ciešā sadarbībā ar citām NVO.
 
Mēs, Latvijas Dabas fonda darbinieki, priecājamies par iespēju strādāt Latvijas dabas labā un Latvijas dabas fonda vārdā vēlamies pateikties fonda atbalstītājiem, sadarbības partneriem un visiem, kam interesē un rūp Latvijas daba!
 
Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.