LDF pārstāvji konsultatīvajās padomēs

Latvijas Dabas fonda pārstāvji darbojas 10 konsultatīvajās padomēs.
Šis darbs tiek veikts brīvprātīgi - bez atlīdzības.

Konsultatīvā padome

LDF pārstāvis

LDF pārstāvja kontaktinformācija

Vides konsultatīvā padome

Lelde Eņģele

lelde.engele @ inbox.lv

Lubāna mitrāju kompleksa konsultatīvā padome

Ainārs Auniņš

ainars.aunins @ lu.lv

Mežu konsultatīvā padome

Jānis Priednieks

jpriedn @ lanet.lv

Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam uzraudzības komiteja

Andrejs Briedis

andrejs.briedis @ ldf.lv

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

Inga Račinska

inga.racinska @ ldf.lv

Valsts Lauku tīkla Sadarbības padome

Inga Račinska

inga.racinska @ ldf.lv

Lauksaimniecības un vides konsultatīvā padome

Lelde Eņģele

lelde.engele @ inbox.lv

Ķemeru nacionālā parka konsultatīvā padome

Jānis Ķuze

janis.kuze @ ldf.lv

Gaujas Nacionālā parka konsultatīvā padome

Aivars Petriņš

buteo @ lanet.lv

Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome

Jānis Priednieks

jpriedn @ lanet.lv