Cenas tīrelis

Skaista ezera salās ir vispiemērotākie apstākļi dzervju ligzdošanai. Dzērves ligzda ar 2 olām. ©A. Petriņš