Dabas liegums "Zvārde"

Zvārdes purvs
Zirgu sala Stūru purvā
Vella acs ezeriņš
Pārejas purvs Stūru purvā
Viena no daudza jām bebrainēm dabas liegumā
Bebraine pie Stūrupītes
Kaltušie un kritušie koki - mājas dzeņveidīgajiem putniem un kukaiņiem
Dižozols Sila kapos
Kara liecības Zvārdes mežos
Militārā aviācijas poligona liecības
Zvārdes baznīcā…
Ķerkliņu ezers

Zvārdes dabas liegums atrodas Blīdenes, Jaunauces un Zvārdes pagasta robežās. Zvārdes dabas liegumu veido Stūru un Kārklauku jeb Zvārdes purvs, šaura apkārtējo mežu josla ap purviem, ar mežu apaugušas purvu salas un krūmainas pļavas, Ķerliņu ezers un tā apkaime.

Informācija par Dabas aizsardzības plāna izstrādi pieejama te.

Fotogrāfijas: V.Baroniņa.