Zaļais Barometrs: gads pēc 13. Saeimas vēlēšanām

Ir pagājis gads, kopš ievēlējām 13. Saeimu. Šīs vēlēšanas un priekšvēlēšanu cīņa daudzējādā ziņā bija atšķirīgas no iepriekšējām. Arī attiecībā uz dabas, vides un klimata jautājumiem var teikt, ka šīs vēlēšanas bija pirmās, kurās šie jautājumi tik lielā mērā parādījās partiju priekšvēlēšanu programmās.

Latvijas Dabas fonds pirms vēlēšanām sāka iniciatīvu Zaļais barometrs un aicināja partijas savās programmās ņemt vērā ilgtspējas principu, kā arī iekļaut rīcības punktus, lai risinātu aktuālos vides un dabas jautājumus Latvijā. Mēs arī veicām politisko partiju programmu nalīzi, lai izvērtētu, kuras partijas vismaz programmu līmenī šos jautājumus uzskata par svarīgiem.

Ar šo Zaļā Barometra gada apskatu vēlamies aplūkot, kas ir bijuši nozīmīgākie ar dabu, vidi un klimatu saistītie politiskie procesi gadā pēc 13. Saeimas vēlēšanām, kā arī aplūkot, kāda ir bijusi partiju rīcība attiecībā uz Zaļā barometra rīcības punktiem, kā arī - vai partiju zaļie nodomi ir kļuvuši par zaļājām rīcībām.

Gada apskatu lasiet šeit!