2018. gada galvenie varoņi putnu tiešraidēs – jūras ērgļi un melnie stārķi

24.10.2018

Šogad Latvijas Dabas fonds piedāvāja skatītājiem visā pasaulē tiešraides no astoņām aizsargājamo putnu ligzdām – jau esošās tiešraides papildināja divas kameras pie mazā ērgļa ligzdām, kā arī pie līdz šim nevērotas jūras ērgļa ligzdas.

Par sezonas varoņiem var uzskatīt melnos stārķus, kuri izaudzināja veselus četrus jaunos putnus, kā arī abus jūras ērgļu pārus, kuri cīnījās gan ar karstumu, gan barības trūkumu, gan piedzīvoja mazuļu izkrišanu no ligzdas. Zivjērgļa ligzdas vērošanu šogad pārtrauca negaiss, savukārt ūpja, mazo ērgļu un vistu vanaga ligzdās putni šogad tikai ciemojās, bet ligzdošanu neuzsāka.

Visvairāk skatītā tiešraide šogad bija no skatītāju jau tradicionāli iemīļotās jūras ērgļu ligzdas Durbē – tai bija ap 1,8 miljoniem skatījumu, tai sekoja melnā stārķa un otras jūras ērgļu ligzdas tiešraide. Kopā šogad tiešraidēm bija aptuveni 3,5 miljoni skatījumu. Daļu no tiešraidēm varēs turpināt skatīties arī ziemā.

Milda un Raimis. Jūras ērgļi Durbē

Durbes ligzda tiek vērota tiešraidē jau kopš 2015. gada. Šogad te sekmīgi ligzdoja jūras ērgļu pāris, kas šeit uzturējās kopš 2017. gada marta un kam ligzdas vērotāji devuši vārdus Milda un Raimis. Marta otrajā pusē Milda izdēja divas olas, kuras izšķīlās – viena 29. aprīlī un otra 2. maijā. Vecākais mazulis Robis vai Robe nereti jaunāko – Vilni, kārtīgi iekaustīja un nelaida pie barības, taču tās bija pietiekami un izauga abi. Naktī uz 13. jūliju Vilnis no ligzdas izkrita, taču vēlāk skatītājiem par lielu atvieglojumu tajā atgriezās sveiks un vesels.

Augusta beigās ligzda sāka pamazām sabrukt, tāpat Robe saknābāja mikrofonu, atstājot tiešraidi bez skaņas. Lai arī ligzda vēlāk sabruka pavisam, gan vecie, gan jaunie ērgļi ligzdas vietu turpināja apmeklēt, un kopš septembra beigām abi pieaugušie ērgļi sāka strādāt pie ligzdas atjaunošanas. Tiešraidi plānots nodrošināt arī ziemā.

Cilla un Osis. Jūras ērgļi Ziemeļkurzemē

2018. gada janvārī uzstādījām tiešsaistes kameras sistēmu pie jūras ērgļu ligzdas Kurzemes ziemeļu daļā. Teritorijas saimnieki jūras ērgļu pāris Cilla un Osis uzsāka ligzdošanu, un marta otrajā pusē tika izdētas divas olas. Mazuļi Bose un Knips izšķīlās 25. un 28. aprīlī. Šeit barošanās apstākļi nebija tik labvēlīgi kā Durbē, un jaunākajam mazulim nepietika barības. 22. jūnijā mazulis no ligzdas izkrita. Latvijas Dabas fonda eksperti devās uz ligzdas vietu, atrada mazuli un nolēma to nogādāt savvaļas putnu rehabilitācijas stacijā Madonas novadā. Vecākais mazulis 13. jūlijā devās savā pirmajā lidojumā un līdz rudenim turpināja atgriezties ligzdā.

Gaja un Kaupo. Melnie stārķi

Šajā gadā kamera bija pielikta citai ligzdai nekā iepriekšējos gados – skatījām melnos stārķus Siguldas novadā. 2018. gadā ligzdošana šajā ligzdā bija sekmīga. Pirmo stārķu pāri, kas pavasarī aizņēma ligzdu, pēc dažām dienām padzina cits pāris, kurus vēlāk skatītāji nodēvēja par Kaupo un Gaju. Sākot no 12. aprīļa Gaja izdēja piecas olas, no kurām izšķīlās četras (18.-20. maijā), piektā palika ligzdā nešķīlusies. Visi četri mazuļi sekmīgi sasniedza lidspēju un pēdējo reizi tika redzēti atgriežamies ligzdā 8.-10. augustā. Līdz ar ligzdošanas sezonas beigām ligzda gandrīz pilnībā sabruka. Vai stārķi ligzdu atjaunos, rādīs laiks. Cerības ir, jo teritorija ir ligzdošanai piemērota, tā ir ilgstoši stārķu apdzīvota un šogad ligzdošana bija sekmīga.

Teo un Tija. Zivjērgļi

Tiešraides kamera pie šīs ligzdas tika pielikta 2017. gadā, kad varējām vērot, kā zivjērgļu pārim Teo un Tīnai izaug divi mazuļi, bet trešo aiznes jūras ērglis.

2018. gadā tiešraide bija vērojama no 6. aprīļa. Sākumā ligzdu apmeklēja vairāki zivjērgļi. Ligzdošanu uzsāka tas pats tēviņš, kas šeit ligzdoja iepriekšējā gadā – Teo – un cita mātīte, kura tika nodēvēta par Tiju. Sākot no 19. aprīļa Tija izdēja 3 olas un sāka tās perēt. Diemžēl 1. maija negaiss sabojāja tiešraides sistēmu. Zivjērgļi šo negaisu veiksmīgi pārdzīvoja, tomēr 30. jūnijā, kad bija plānota mazuļu gredzenošana, ligzda izrādījās tukša – ligzdošana nezināmu iemeslu dēļ nebija bijusi sekmīga.

Mazie ērgļi

2018. gadā Latvijas Dabas fonds pirmo reizi uzsāka tiešraides no mazo ērgļu ligzdām projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros. Abas mazo ērgļu ligzdas, ko varējām vērot tiešraidē, tika atrastas 2017. gadā Zemgalē. Tās ir ilgstoši ērgļu izmantotas ligzdas, abās pērn bija mazuļi. Diemžēl 2018. gadā ligzdošana abās šajās ligzdās nenotika. Eglē esošajā ligzdā ērglis parādījās tikai dažas reizes, kamēr ligzda bērzā bija vairāk apdzīvota – pavasarī tajā tika novēroti vairāki putni, vēlāk ilgstoši uzturējās ērgļu pāris, kas ligzdu bagātīgi pušķoja ar priežu un egļu skujām. Ērgļu pāris ligzdā epizodiski uzturējās līdz pat augusta beigām.

Ūpji

2017. gadā šeit bija iespējams vērot, kā ūpju pārim Bubo un Bo izaug un ligzdu atstāj trīs mazuļi. Pēc ligzdošanas sezonas tiešraides sistēma tika uzlabota, dodot iespēju vērot ligzdu arī diennakts tumšajā laikā.
Lai gan 2018. gada ziemā un agrā pavasarī ligzdu apmeklēja ūpju pāris un izskatījās, ka tie gatavojas ligzdošanai, ligzdošana tomēr nezināmu iemeslu dēļ netika uzsākta.
Šobrīd tiešraide nav pieejama, to ir plānots atjaunot un darbību nodrošināt arī ziemā.

Vistu vanagi
2018. gadā tiešraidē bija vērojama tā pati vistu vanagu ligzda, kas iepriekšējos gados. Tā atrodas Rīgas rūpnieciskajā zonā un ir būvēta papelē. Ligzda atrasta 2013. gadā. 2015. gadā pie ligzdas tika uzstādīta tiešraides kamera, diemžēl ligzdošana bija nesekmīga. 2016. gadā ligzdā izauga viens mazulis, 2017. gadā - trīs.
Šajā gadā ligzdu apmeklēja vairāki vistu vanagi, bet ligzdošana netika uzsākta.
Šobrīd tiešraide nav pieejama, to ir plānots atjaunot un nodrošināt arī ziemā.
Cik daudz un kas skatījās putnu tiešraides?
Latvijas Dabas fonds tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām nodrošina jau septiņus gadus. Šīs tiešraides ir populāras ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē.

Lielāko popularitāti tiešraides sasniedza 2017. gadā, kad YouTube kanālā tām bija ap 8,7 milj. skatījumu (kopējais skatījumu laiks 117 614 260 minūtes). 2018. gadā skatījumu bija mazāk - 3,5 miljoni ar kopējo skatījumu laiku 44 391 229 minūtes.

Tiešraides šogad vēroja skatītāji no Latvijas, Polijas, Krievijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas, ASV, Čehijas un citām valstīm. Diena, kurā tiešraides tika skatītas visvairāk, bija 13. jūlijs, kad iepriekšējā naktī no ligzdas bija izkritis jūras ērgļu mazulis Vilnis.

 

Tiešraides tiek nodrošinātas, pateicoties SIA LMT, SIA Mikrotīkls un privātu ziedotāju atbalstam. Mazā ērgļa tiešraides tika nodrošināta projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” (LIFE AQPOM) (projekta nr. LIFE13 NAT/LV/001078) ietvaros. Paldies visiem atbalstītājiem!

Tiešraides var vērot:

- www.ldf.lv/tiesraide
- LDF YouTube kanālā 
- Portālā Dabasdati.lv
- LMT Straume

Savukārt novēroto apspriest var Dabasdati.lv Forumā.

Papildu informācija:
Ilze Priedniece
Latvijas Dabas fonds
2 6562163
dabasdati@ldf.lv
www.ldf.lv