7. decembris - izšķirīga diena ES dabas direktīvām. Kāpēc?

07.12.2016

PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA: 

Šodien, 7. decembrī Eiropas Komisijas komisāru kolēģija nolēma - dabas direktīvas jāsaglabā tādas, kādas tās ir, un jāfokusējas uz labāku ieviešanu! 

Šodien, 7. decembrī Eiropas Komisāru kolēģija lems par Eiropas Savienības vadošo dabas likumu – Putnu un Biotopu direktīvu tālāko likteni. Lēmums par to, vai šie likumi tiks pārskatīti vai saglabāti, būs balstīts direktīvu atbilstības izvērtējumā. [http://bit.ly/1REUZ73]

Kas ir dabas likumi?

 • Putnu un Biotopu direktīvas ir pamatā tam, lai Eiropas Savienība varētu īstenot savu apņemšanos apturēt un samazināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2020. gadam saskaņā ar Apvienoto Nāciju konvencijas par Bioloģisko daudzveidību mērķiem. [http://bit.ly/2gCdWjY]
 • Uz Putnu un Biotopu direktīvas pamata ir izveidots lielākais aizsargājamo  dabas teritoriju tīkls pasaulē “Natura 2000”, kurš ietver 18% ES sauszemes teritorijas (vairāk kā 1 miljonu kvadarātmetru) un apmēram 6% jūras teritorijas.
 • Tās ir stūrakmens Eiropas Savienības centieniem apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un nodrošināt aizsardzību apdraudētajiem biotopiem un vairāk kā 1000 retām un jutīgām sugām – piemēram, karaliskajam ērgim, lūsim un Dalmācijas pelikānam.
 • Vairāk kā 1 miljards cilvēku apmeklē “Natura 2000” teritorijas, piemēram Donavas ieleju, Karpatu kalnus un citas, un tas nodrošina 4.5 līdz 8 miljonus darbavietu. http://bit.ly/2gCjmeP

Kampaņa dabas likumu nosargāšanai #NatureAlert

 • Direktīvu atbilstības izvērtējumu rosināja Prezidenta Žana Kloda Junkera norāde 2014. gadā “veikt padziļinātu Putnu un Biotopu direktīvu izvērtējumu un novērtēt iespējas tās apvienot mūsdienīgākā likumdošanas vienībā”.
 • Kā atbildes reakcija uz šo iniciatīvu izveidojās vēl apjomā vēl nepieredzēta nevalstisko organizāciju koalīcija, kurā apvienojās vairāk kā 200 NVO visās ES dalībvalstīs un kura aicināja saglabāt direktīvas un uzlabot to īstenošanu, nevis “modernizēt”
 • Pagājušajā gadā vairāk nekā pusmiljons ES iedzīvotāju pievienojās direktīvu sabiedriskajai apspriešanai. Tā ir lielākā dalība sabiedriskajā apspriešanā ES vēsturē. Vairāk nekā 94% dalībnieku aicināja saglabāt direktīvas.[ http://bit.ly/2gCiF5h]
 • 2015. gada decembrī Vides Padome atzina, ka ir svarīgi pilnībā ieviest šos “būtiskos” likumus, lai “nodrošinātu juridisku skaidrību visām iesaistītajām pusēm”. [http://bit.ly/2gCk2Rs]
 • 2016. gada februārī Eiropas Parlaments pārliecinoši nobalsoja pret “iespējamo dabas direktīvu pārskatīšanu”. [http://bit.ly/2gC97HF
 • 312 mazie un vidējie uzņēmumi aicināja saglabāt stabilu, efektīvu un paredzamu dabas likumdošanu [http://bit.ly/2gCe3fH].
 • 2016. gada martā ārējie novērtētāji secināja, ka direktīvas “atbilst savam mērķim” [http://bit.ly/2gClHGG].

 

Kas tālāk?

Komisāru lēmuma iznākums tiks prezentēts Vides ministriem Eiropas padomē 19. decembrī, un Eiropas Komisija 2017. gada sākumā var radīt “darbības plānu”, lai paātrinātu darbības bioloģiskās daudzveidības nosargāšanai.

Tomēr dabas likumu izmaiņu novēršana nebūs pietiekama, lai sasniegtu mērķus un saprātīgi risinātu dabas izzušanas jautājumus. Komisijai un dalībvalstīm ir labāk jāievieš Direktīvas, jānodrošina pietiekamas investīcijas un jānodrošina labāka dabas aizsardzības jautājumu integrācija ES likumdošanā kopumā, īpaši attiecībā uz lauksaimniecību. http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/wwf_biodiversity_joint_policy_asks_-_final_optimized.pdf

 

Šodien, 7. decembrī pēc Komisāru kolēģijas apspriedes sekos preses konference, kurā tiks prezentēti sarunas rezultāti.

 

Materiāls sagatavots saskaņā ar Eiropas Vides biroja (EEB) apkopoto informāciju.

Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitologu nosūtītā vēstule Komisāram Valdim Dombrovskim, aicinot nosargāt dabas direktīvas.

Foto autors: Jan Nijendijk.