LDF un LOB: Putnu un Biotopu direktīvām jāpaliek spēkā negrozītām

23.11.2016

Šoruden Eiropas Komisija plānojusi publicēt Putnu un Biotopu direktīvu atbilstības izvērtējuma rezultātus, un pēc šīs publikācijas paredzamas diskusijas par direktīvām, kā arī iespējami mēģinājumi veikt tajās izmaiņas. Šis process var būt izšķirīgs Eiropas Savienības dabai un iedzīvotājiem.

Jau oktobra beigās kļuva zināms, ka Eiropas Parlamenta prezidents Martins Šulcs privātā vēstulē Žanam Klodam Junkeram paudis bažas par kavēšanos direktīvu izvērtējumā, sakot, ka Eiropas Savienības bezdarbība šajā jautājumā var apdraudēt ES bioloģiskās daudzveidības mērķus.

Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība uzskata, ka šīm direktīvām jāpaliek spēkā negrozītām, kā arī jāatbalsta iniciatīvas, kas uzlabotu to īstenošanu. Lēmums par šiem ES dabas aizsardzībai tik būtiskajiem normatīvajiem aktiem būs pārbaudījums tam, cik nopietna ir ES attieksme pret ANO Dienaskārtību 2030 ilgtspējīgai attīstībai, jo ANO nospraustie mērķi paredz bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu, bet tas nebūs iespējams, ja ES izšķirsies pārskatīt un grozīt direktīvas tā vietā, lai tās mērķtiecīgi īstenotu.

Lai paustu savu viedokli, LDF un LOB ir nosūtījušas vēstuli Eiropas komisāram Valdim Dombrovskim ar aicinājumu stingri turēties pie esošajām direktīvām un nepieļaut to grozīšanu vai mīkstināšanu. Pilns vēstules teksts - šeit. 

Foto autors: Mark Zekhuis