ATKĀRTOTA Cenu aptauja “Hidroloģiskā režīma monitorings Grīvu salā, dabas liegumā “Lubāna mitrājs”” projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā” ietvaros

22.02.2022

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES
Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.

 

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Hidroloģiskā režīma monitorings Grīvu salā, dabas liegumā “Lubāna mitrājs”” projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana  Latvijā un Lietuvā”  ietvaros (ID. Nr. 6.30-3/LMM2022-01).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 4.03.2022. plkst. 17.00

Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Kontaktpersona:
Jānis Ķuze
e-pasts: janis.kuze@ldf.lv
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai zenu aptaujā – šeit.
Pretendenta finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
Pretendenta pieredzes apraksta veidne – šeit.
Pretendenta darbu vadītāja pieredzes apraksta veidne – šeit.
Hidroloģiskās atjaunošanas un monitoringa darbu teritorija – šeit.