Atklāj trio prezidentūru un nosaka vides prioritātes

10.07.2014

Š.g.1.jūlijā, Itālijai pārņemot no Grieķijas Eiropas Savienības (ES) prezidējošās valsts funkcijas, vienlaikus tika atzīmēts arī Itālijas-Latvijas-Luksemburgas trio prezidentūras sākums. Šis notikums kalpoja kā atgādinājums tam, ka pavisam drīz – mazāk nekā pēc sešiem mēnešiem – ES Padomes prezidējošās valsts pienākumus no Itālijas pārņems Latvija.

„Šodien kopā ar pieredzējušajām valstīm ES Padomes prezidēšanā Itāliju un Luksemburgu, Latvija pirmo reizi uzsāk Eiropas Savienības dienaskārtības noteikšanu. Mūsu trio valstu prezidentūras prioritātes ir ekonomiskā izaugsme, digitālās vides radīto priekšrocību izmantošana, nodarbinātība, jo īpaši ņemot vērā augsto bezdarba līmeni ES, sevišķi jauniešu vidū, kā arī ES globālās lomas stiprināšana - trio sadarbībā vienam otru papildinot. Varu apgalvot, Latvija prezidentūrai ES Padomē ir gatava,” atklāšanas pasākumā uzsvēra ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Itālija pirmā no mūsu trio partnervalstīm sēdusies pie ES Padomes vadības stūres, 1.jūlijā uzņemoties prezidējošās valsts pienākumus. Itālija ir viena no valstīm ar vislielāko pieredzi ES Padomes darba vadībā, jo kopš 1959.gada šī ir jau 12.reize, kad tā pilda prezidējošās valsts pienākums. 

Itālija savai prezidentūrai izvirzījusi šādas prioritātes:

 • ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības veicināšana; 
 • Eiropas tuvināšana tās pilsoņiem, sekmējot demokrātiju, tiesības un brīvības; 
 • ES lomas stiprināšana pasaulē. 

Tajā pašā laikā Eiropas Vides birojs (EEB), kurā aktīvi līdzdarbojas arī Latvijas Dabas fonds, ir paudis viedokli par prioritātēm, kas vides jomā būtu jāskata Itālijas prezidentūrai 2014.gada 2.pusē.

EEB definētās prioritātes ietver:

 1. Ierobežojumu atcelšanu, noraidot Vispatverošo ekonomikas un tirdzniecības līgumu (Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)), kas 2014.gada maijā tika noslēgta starp ES un Kanādu;
 2. Vienošanās atbalstīšanu par gaisa kvalitātes nodrošināšanu;
 3. Cīņu pret klimata pārmaiņām;
 4. Enerģētikas politikas reformēšanu;
 5. Darbu ar jautājumiem, kas skar ģenētiski modificēto pārtiku un organismus ES;
 6. Strādāšanu cirkulārās ekonomikas jomā;
 7. Atkritumu apsaimniekošanas politikas izstrādi;
 8. Sabiedrības pasargāšanu no veselībai bīstamām ķimikālijām;
 9. Labākas vides pārvaldības veicināšanu;
 10. Ilgtspējīgu attīstību.

Ar izvērstāku Eiropas Vides biroja redzējumu par vides prioritātēm 2014.gada 2.pusei varat iepazīties šeit.

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.