Latvijas Dabas fonds sāk vērienīgu projektu zālāju atjaunošanai un to dažādas izmantošanas veicināšanai

16.01.2018

Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu un 12 zemnieku saimniecībām - pagājušā gada rudenī sāka jaunu, vērienīgu projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” .

Mūsu mērķis ir palīdzēt Latvijā saglabāt vērtīgos un izzūdošos zālājus - atjaunot tos, kuri ir bijuši atstāti novārtā un veicināt dabai draudzīgu saimniekošanu tajos, tādējādi palīdzot zālāju saglabāšanai Latvijā turpmāk. Piecu projekta darbības gadu laikā mēs arī veiksim aktīvu pētniecības darbu, analizējot zālāju sociālo ekonomisko vērtību, un to nodrošinātos ekosistēmu pakalpojumus. Nozīmīga sadaļa projektā būs veltīta zālāju produktu potenciāla izpētei un produktu ideju radīšanai. Projekts uzskatāms par inovatīvu no zālāju atjaunošanas viedokļa, jo tā ietvaros kopā ar zemnieku saimniecībām īstenosim un pārbaudīsim vairākas zālāju atjaunošanas metodes, kas līdz šim Latvijā nav izmantotas. Otra nozīmīga projekta inovācija – pirmo reizi Latvijā tiks izveidoti mobilie ganāmpulki, ar kuru palīdzību varēsim sasniegt arī attālākus zālājus un palīdzēt to apsaimniekošanā.

Projekts norisinās laikā, kad Latvijā tiek apzinātas dabas vērtības. Šobrīd tiek lēsts, ka dabisko zālāju (ES nozīmes biotopu) īpatsvars mūsu valstī sarucis līdz 0.3% no Latvijas teritorijas – pirms 100 gadiem to bija 30%. Jau tagad Dabas skaitīšanas eksperti norāda, ka tieši zālāju stāvoklis, iespējams, ir vēl sliktāks, nekā domāts. Dabiskie zālāji ir ne tikai viena no sugām bagātākajām dzīvotnēm pasaulē, bet arī tas pļavas skaistums, puķu un kukaiņu daudzveidība, ar ko mums katram saistās Latvijas daba. Tāpēc šī projekta misija ir ne tikai atjaunot noteiktu hektāru skaitu, bet arī atbalstīt tālāku zālāju atjaunošanu, parādīt zālāju dabas un kultūrvēsturisko vērtību, kā arī to biznesa potenciālu.

Projekts ilgs līdz 2023. gadam un noritēs 14 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 vietās). Tā kopējais budžets ir 4.3 miljoni eiro, nozīmīgi ieguldījumi paredzēti gan ganīšanas infrastruktūras izveidei projekta saimniecībās, gan zālāju atjaunošanai, gan mobilo ganāmpulku izveidei. Projektu finansē Eiropas Savienības LIFE programma, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un projekta partneri. Projekts ieguvis finansējumu LIFE projektu konkursā, sīvi konkurējot ar simtiem citu projektu Eiropas Savienības līmenī. Finansējuma piešķiršana projektam apliecina to, cik nozīmīgi un apdraudēti ir zālāji, arī ES līmenī, un cik svarīgi ir rīkoties, lai tos saglabātu.

Šobrīd notiek aktīvi projekta sagatavošanas darbi visās projekta teritorijās. Vairāk informācijas – liene.brizga@ldf.lv.