Cenu aptauja “Komunikācijas stratēģijas un replikācijas plāna izstrāde projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā” vajadzībām

05.04.2022

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Komunikācijas stratēģijas un replikācijas plāna izstrāde projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana  Latvijā un Lietuvā”  vajadzībām (ID. Nr. 6.30-3/LMM2022-04).
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 20.04.2022. plkst. 17.00
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv
Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Kontaktpersona:
Nora Kalniņa
e-pasts: nora.kalnina@ldf.lv

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
Pretendenta pieredzes apraksta veidne – šeit.