Cenu aptauja par astoņpadsmit video izstrādi projekta 101073829 LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 “ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” vajadzībām

25.04.2024

 

Cenu aptauja ir noslēgusies! Lēmums pieejams šeit.

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju "Astoņpadsmit video izstrāde projekta 101073829 LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 “ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” vajadzībām"

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 09.05.2024. plkst. 17.00
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv
Piedāvājumu vērtēšana: zemākās cenas piedāvājums bez PVN

Kontaktpersona:

Dita Stalovska

E-pasta adrese: dita.stalovska@ldf.lv

Tālr.: + 371 22 36 80 37

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.

Pieteikums dalībai cenu aptaujā - šeit.

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija - šeit.

Pretendenta finanšu piedāvājuma apraksta veidne - šeit.

Pretendenta pieredzes apraksta veidne - šeit.