Eiropas Zaļais kurss un Bioloģiskās daudzveidības stratēģija – nākotnes virziens mums visiem

06.12.2021

Eiropas Savienības Zaļais kurss tika izveidots un īstenots, lai atbildētu uz šodienas būtiskākajiem jautājumiem – kā mēs varam turpināt dzīvot uz planētas, kuru apdraud klimata krīze un bioloģiskās daudzveidības izzušana, tajā pašā laikā saglabājot ekonomisku ilgtspēju un attīstību. Latvijas Dabas fonds ar jaunu projektu “Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana ES Zaļā kursa un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanai” (LNF4GD) iesaistās Zaļā kursa īstenošanā Latvijā, fokusējoties uz vienu no galvenajiem tā virzieniem – bioloģisko daudzveidību un ekosistēmām.

Klimata un bioloģiskās daudzveidības krīze cieši saistīta arī ar sabiedrības, valdību un biznesa izpratni par dabas kapitālu un to, kā mēs to novērtējam, izmantojam un saglabājam. Tāpēc dabas kapitāla jēdziens un tā iedzīvināšana Latvijā būs viena no projekta galvenajām darbības asīm. Lai saglabātu un atjaunotu dabu ir nepieciešams daudz kas vairāk nekā tikai likumiskais regulējums – dabas aizsardzība ir cieši saistīta ar sabiedrības, uzņēmēju un citu nozaru prioritātēm, tāpēc liela nozīme projektā būs sabiedrības iesaistei un saikņu veidošanai starp dažādām interešu grupām. Tāpat lēmumu pieņēmēji un politiķi ne vienmēr vispusīgi skata bioloģiskās daudzveidības lomu un nozīmi cilvēces vajadzību nodrošināšanai, tāpēc arī šī auditorija būs projekta uzmanības lokā.

Projekta laikā tiks veidota zināšanu bāze par dabas kapitālu Latvijā, īpaši pievēršoties zaļās infrastruktūras potenciālam un dabas kapitāla uzskaites un atbalsta iespējām. Tiks veidota un virzīta plaša diskusija par dabas kapitāla tēmu. Tāpat projekta mērķis ir veicināt vienotu nevalstisko organizāciju darbību dabas kapitāla tēmas aizstāvībai likumdošanas un stratēģiskās plānošanas procesos, kā arī stiprināt nevalstisko organizāciju kā dabas interešu aizstāvju lomu.

Tāpat projekts LNF4GD vēlas rosināt politikās partijas iekļaut ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķus savās programmās, startējot 15. Saeimas vēlēšanās.

Tajā pašā laikā Latvijas Dabas fonds arī stiprinās sabiedrības iesaisti dabas saglabāšanā, īstenojot dažādas uz plašu sabiedrību vērstas iniciatīvas, kurās varēs piedalīties ikkatrs – tai skaitā pilsētas pļavu veidošana un dabisko pļavu augu sēšanas kampaņas, sabiedriskās zinātnes stiprināšana ar portāla www.dabasdati.lv starpniecību, kā arī citi sabiedrības iesaistes pasākumi. Latvijas Dabas fonds vienmēr aktīvi atsaucies iedzīvotājiem, lai palīdzētu risināt lokālus ar vidi un dabu saistītus jautājumus, un šo virzienu projekta ietvaros attīstīsim vēl plašāk. Projekts LNF4GD arī palīdzēs stiprināt Latvijas Dabas fonda kapacitāti citos jautājumos, piemēram, ziedojumu piesaistē un komunikācijā.

Projekts norisinās no 2021. gada augusta līdz 2023. gada jūlijam. Tas tiek īstenots ar ES LIFE programmas atbalstu un tā aktivitātes 2021. gadā līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds.