Latvijas Dabas fonds aicina uz dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

18.09.2019

Latvijas Dabas fonds aicina apmeklēt dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas notiks:

1. oktobrī plkst. 17.00 Carnikavā, Carnikavas pamatskolā, Nākotnes ielā 1;
2. oktobrī plkst. 17.00 Saulkrastos, Jauniešu mājā, Raiņa ielā 7;
4. oktobrī plkst. 17.00 Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c, Rīgā;
10. oktorbī plkst. 17.00 YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes ielā 15/17, Rīgā.

Sanāksmēs tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi, teritorijas zonējums un priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18. septembra varēs iepazīties:
• Carnikavā, Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5;
• Saulkrastos, Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8;
• Rīgā, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53,  5.stāvā Juridisko konsultāciju nodaļā un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 4. stāvā 415. kabinetā;
Latvijas Dabas fonda interneta vietnē.

Aicinām iepazīties ar dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu, sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu! Priekšlikumus lūdzam iesniegt plāna izstrādātājiem – Latvijas Dabas fondam (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, ldf@ldf.lv) līdz 2019. gada 15. oktobrim.

Uz sanāksmēm aicināti visi interesenti!

Dabas parks “Piejūra” atrodas Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta LIFE15 NAT/LV/000900 "LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 vieta)" ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Protokoli no sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm: