Noskaidroti pirmie Natura 2000 Apbalvojuma ieguvēji

29.05.2014

Š.g.22.maijā Starptautiskajā Natura 2000 dienā Briselē tika paziņoti pirmie Natura 2000 Apbalvojuma ieguvēji. Uzvarētāji balvu saņēma no Eiropas Komisijas vides komisāra Janesa Potočnika (Janez Potočnik) un Apbalvojuma žūrijas.

Mani vissirsnīgākie sveicieni šī Apbalvojuma ieguvējiem”, teica komisārs Potočniks. „Liels paldies par pūlēm, ko šie cilvēki ir ieguldījuši Natura 2000 vietās – aizsargājamo teritoriju tīklā, kas ir izveidojies par Eiropas sadarbības veiksmes stāstu. Šis Apbalvojums atspoguļo dažus piemērus no darba, ko visā ES dara valsts iestādes, dabas aizsardzības organizācijas, brīvprātīgie, lauksaimnieki, mežsaimnieki, mednieki, zvejnieki, zinātnieki, skolotāji un daudzi citi. Šī ir viņu diena un viņi to ir pelnījuši.”

Natura 2000 ir vairāk nekā 27 000 aizsargājamo teritoriju tīkls, kas sedz 18% no ES sauszemes un 4% no jūras, un atspoguļo Eiropas dabas mantojumu. Natura 2000 Apbalvojums norāda uz izcilību Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanā, izceļot Natura 2000 tīkla nozīmi vietējās kopienās un ekonomikā. Apbalvojums tika piešķirts 5 kategorijās:

  1. saglabāšana, ko ieguva projekts par karaliskā ērgļa aizsardzību Bulgārijā;
  2. sociāli ekonomiskais ieguvums, ko ieguva Sighișoara-Târnava Mare projekts Rumānijā, kura laikā Natura 2000 teritorijā tika veicināta ekonomiskā izaugsme un ilgtspējīga dzīves telpa lauku teritorijā;
  3. komunikācija, ko saņēma Raná-Hrádek Čehijā, veicinot sauso zālāju dzīvotņu aizsardzību Louny reģionā;
  4. interešu saskaņošana, ko ieguva Vijvergebied van Midden Limburg teritorija Beļģijā, kurā iepriekš konfliktējošās puses (zemes īpašnieki, dabas aizsardzības organizācijas, pārvaldes institūcijas) tagad kopīgi apsaimnieko mitrzemes;
  5. tīklošanās/pārrobežu sadarbība, ko saņēma tehniskās sadarbības tīkls Spānijā, kas izstrādāja apsaimniekošanas kvalitātes standartus un mājas lapu atsauksmēm par Natura 2000 tīklu Spānijā.

Apbalvojumam varēja pieteikties ikviena organizācija, kas tiešā veidā ir iesaistīta darbā ar Natura 2000 teritorijām – biznesa sektora pārstāvji, pašvaldības, brīvprātīgie, zemes īpašnieki utt. Kopumā tika saņemti 163 pieteikumi no visas Eiropas no kuriem tika atlasīti 22 labākie. Tie tika iesniegti žūrijai tālākai izvērtēšanai. Eiropas Komisija Natura 2000 Apbalvojumu turpmāk plāno īstenot kā ikgadēju pasākumu.

Konkrētāka informācija par apbalvojuma ieguvējiem pieejama šeit.

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.