Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem

24.10.2014

Projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene” īstenošanas vajadzībām Latvijas Dabas fonds veica cenu aptauju Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvuzraudzības veikšanai.

Līguma priekšmets: Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvuzraudzības darbu veikšana

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.10.2014.

Lēmuma publicēšanas datums: 24.10.2014.

Uzvarētājs: SIA "BaltLine Globe"

Piedāvājuma summa: 3509,00 EUR