Talkā Dvietes palienē veikti plānotie darbi

27.10.2014

25. oktobrī Dvietes palienē notika talka, kuras laikā tika zāģēti krūmi un kritalas koku pudurī ganību aplokā netālu no Putnu salas. Lielie augošie koki un dobumains stumbenis tika saudzēti.

Laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi - lai gan bija pavēss, visu dienu spīdēja saule. Talkas dalībnieku skaits, salīdzinājumā ar citiem gadiem, nebija liels - 16 cilvēki, tomēr izdevās paveikt visu iecerēto. Talkā piedalījās Bebrenes pagasta iedzīvotāji un zemes īpašnieki, LIFE+ projekta pārstāvji, kā arī citi interesenti. Tika darbināti divi motorzāģi. Talcinieki krāva atsevišķās kaudzēs malkai izmantojamos stumbru gabalus un zarus. Lelde Goba (Elm Media) iemūžināja notiekošo filmā.

Pēc talkas koku puduris ir labāk piekļūstams ganību dzīvniekiem, kas to tupmāk uzturēs skraju, parkam līdzīgu.

Talkas laikā paveiktais ir daļa no projektā notiekošās palieņu zālāju atjaunošanas, kas gandrīz jau ir pabeigta. Šajā rudenī un ziemā vēl paredzēts izcirst krūmus nelielā platībā un pabeigt krūmu un koku celmu frēzēšanu vietās, kur ganību dzīvnieki nepietiekami nograuž atvases.

Ilze Priedniece, Latvijas Dabas fonds