Paziņojums par iepirkuma “Komunikācijas kampaņas par zālājiem izstrāde un īstenošana projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

06.06.2018

Iepirkums noslēdzies 25.06.18.

PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA PAR PIEREDZES PRASĪBĀM IEPIRKUMA PRETENDENTIEM! Skatīt zemāk pievienotajās atbildēs uz pretendentu jautājumiem.

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties iepirkumā “Komunikācijas kampaņas par zālājiem izstrāde un īstenošana projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana“ ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

  • Līdz 20.06.2018. plkst. 16.00.
  • Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu vai personīgi

Piedāvājumu vērtēšana:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:

Liene Brizga-Kalniņa, komunikācijas koordinatore
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 1.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 2.

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA UZVARĒTĀJU