Radīts jauns zīmols “Dabisko pļavu produkts”

31.01.2024

Lai saglabātu un vairotu Latvijas dabiskās pļavas, Latvijas Dabas fonds ir izstrādājis jaunu zīmolu “Dabisko pļavu produkts”. Jaunradītā zīme tika atklāta 31. janvārī, kad to arī piešķīra pirmajiem dabisko pļavu produktu ražotājiem. Zīmi “Dabisko pļavu produkts” turpmāk LDF piešķirs ražotājiem, kuri apsaimnieko dabiskās pļavas un ražo produktus – medu, zāļu tējas, gaļu, piena produktus, kā arī lauku tūrisma objektiem un amatniekiem. Patērētāji, izvēloties produktu ar šo zīmi, varēs atbalstīt dabas vērtību saglabāšanu un atjaunošanu, ražotājus, kuri apsaimnieko dabiskās pļavas, kā arī iegūt augstas kvalitātes produktus.

“Dabiskās pļavas ir viena no apdraudētākajām dzīvotnēm Latvijā, tās saglabājušās vien 0,9% Latvijas teritorijas. Latvijas Dabas fonds jau vairāk nekā 10 gadus strādā praktiskajā pļavu atjaunošanā, taču ar to nepietiek. Lai dabiskās pļavas saglabātos un vairotos, mums vajag sadarboties visiem kopā, tāpēc ar šo jauno zīmi mēs mudināsim lauksaimniekus ražot produktus dabiskajās pļavās, bet patērētājus – tos izvēlēties,” saka Vita Anda Tērauda, Latvijas Dabas fonda direktore.

Zīme “Dabisko pļavu produkts”, salīdzinot ar līdzīgiem marķējumiem Eiropas valstīs, ir unikāla ar to, ka tā darbosies visā Latvijā, kā arī aptver visu dabisko pļavu produktu spektru. Zīmes grafiskais attēls – koša pļavas puķe, kuru ar abām rokām apskāvis cilvēks, simbolizē pļavas un cilvēka neatraujamo saistību, jo dabiskās pļavas nevar pastāvēt bez cilvēka klātbūtnes, savukārt cilvēki var iegūt un baudīt dabisko pļavu sniegtos labumus.

 

Zīmi varēs saņemt lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri apsaimnieko dabiskās pļavas un ražo ar tām saistītus produktus. LDF veiks ražotāju atbilstības kontroli un pieņems lēmumu par zīmes piešķiršanu, nodrošinās materiālus zīmes iedzīvināšanai uz produktiem un ražotāja mārketingā, kā arī popularizēs zīmi patērētājiem, lai veicinātu produktu iegādi. Tāpat LDF konsultēs interesentus, kuri vēl šobrīd produktus neražo, taču kuru īpašumā ir dabiskās pļavas un arī ir interese par ražošanu. LDF mērķis ir līdz šī gada beigām piešķirt zīmi vismaz 100 dabisko pļavu produktiem, kā arī iepazīstināt ar šo zīmi pēc iespējas plašāku gardēžu, pavāru, veselīga uztura entuziastu un pārtikas tirgotāju loku.

“Dabisko pļavu produkti ir kvalitatīvi un augstvērtīgi, piemēram, gaļa, kas iegūta no liellopiem un aitām, kuru uzturā bijusi zāle, satur vairāk omega 3 taukskābes, tā ir bagātāka ar antioksidantiem nekā gaļa no dzīvniekiem, kuru uzturā bijuši graudaugi. Tai ir izteikta, intensīva garša, ko augstu novērtējuši pavāri un gaļas cienītāji. Tāpēc patērētājam būs iespēja iegūt ļoti īpašu produktu, savukārt ražotājiem šī zīme būs motivācija turpināt apsaimniekot dabiskās pļavas, ražot produktus vietējam tirgum un iegūt arī labumu sev,” norāda Inga Muižniece, zīmola “Dabisko pļavu produkts” vadītāja.

Šobrīd Latvijā dabisko pļavu produktu ir vēl pavisam maz un to apzināšana ir tikai sākta. Pirmie, kuriem piešķirta zīme “Dabisko pļavu produkts” ir biškopji Jānis Vigovskis un ZS “Priežukalns”, liellopa gaļas ražotāji SIA “Rukši”, SIA “Tauri”, SIA “3Dpro”, SIA “Sita Nature Park”, ZS “Atēnas”, ZS “Kalna Rubeņi”, ZS “Upmalas”, aitas un jēra gaļas ražotāji SIA “StarSpace” un lauku sēta “Klinģeri”, kazas piena ražotāji Alise Zariņa un Modra Puisīte, pļavas tējas ražotāji Sanita Matule un ZS “Ozoliņi”, pļavas augu sīrupu ražotāji saimniecība “Bites”, dabisko pļavu augu sēklu ražotāji ZS “Stirnas”, pļavas tūrisma saimniecība “Drubazas”, kā arī keramiķe Linda Priedniece. Visi šie ražotāji apsaimnieko dabiskās pļavas dažādos Latvijas novados.

LDF aicina pļavas produktu ražotājus un potenciālos ražotājus, kuriem ir interese par zīmes “Dabisko pļavu produkts” iegūšanu, pieteikties, rakstot: plavasprodukts@ldf.lv.

Zīmes jaunumiem var sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

Zīme “Dabisko pļavu produkts” izstrādāta projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.
Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.