Latvijas Dabas fonds aicina seniorus atbalstīt Latvijas pļavu nākotni, vācot pļavas augu sēklas

26.04.2022

Pieteikšanās dalībai sēklu vākšanas akcijā pagarināta līdz 30. jūnijam! 

Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar Latvijas Pensionāru federāciju (LPF) šovasar aicina visus Latvijas seniorus iesaistīties savvaļas augu sēklu vākšanā, lai ar tām bagātinātu pilsētu zālājus un atjaunotu dabiskās pļavas, tādējādi palīdzot nodrošināt Latvijas dabisko pļavu nākotni. Pagājušajā nedēļā LDF un LPF noslēdza sadarbības memorandu, tā iezīmējot kopdarba sākšanu un nozīmīgas Latvijas iedzīvotāju daļas iesaisti dabas saglabāšanā.

LPF valdes locekle Dzinta Žilde un LDF padomes locekle Rūta Sniedze-Kretalova vienojas par sadarbību.

“Liela daļa Latvijas senioru ir pieredzējuši siena laiku – pļauju, ārdīšanu, vākšanu. Tieši šī tradicionālā metode ir tas, kas palīdzēja saglabāties un izplatīties pļavu augiem. Mūsdienu saimniekošanas veids ir būtiski samazinājis dabisko pļavu teritorijas – 100 gadu laikā tās sarukušas no 30 līdz 0,7% Latvijas teritorijas,” stāsta akcijas koordinatore Latvijas Dabas fondā Rūta Sniedze-Kretalova.

Akcijas uzdevums būs ievākt Latvijā bieži sastopamu pļavas augu sēklas, izžāvēt tās un nosūtīt Latvijas Dabas fondam. Latvijas Dabas fonds sēklas izmantos atjaunojamās dabisko pļavu teritorijās, kā arī pļavas augu piesējai pilsētas pļavās, tāpat organizēs meistarklases un citus ar pļavu saistītus pasākumus pensionāriem. Katrs akcijas dalībnieks saņems LDF pateicības balvu, savukārt aktīvākās senioru grupas tiks īpaši apbalvotas.

Jūnija vidū – jūlijā – pļavas augu ziedēšanas laikā – akcijas dalībniekiem būs jāizpēta tuvākās apkārtnes ceļmalas, grāvmalas, ūdeņu krastmalas un mežmalas, pašu vai tuvinieku īpašumā esošie zālāji un atmatas un, izmantojot augu noteicēju jāizvēlas, kuru augu sēklas vēlāk ievāks. Jūlijā, augustā un septembrī, sekojot sēklu vākšanas instrukcijai, jāveic iepriekš izvēlēto augu sēklu vākšana un žāvēšana, kā arī nogādāšana Latvijas Dabas fondā.

“Mūsu seniori savas dzīves laikā ir piedzīvojuši to, kā samazinās dabiskās pļavas un to augu izplatība Latvijā – novērojuši, kā no ainavas izzūd bezdelīgactiņas, saulpurenes un naktsvijoles. Tā ir paaudze, kura daudzus savvaļas augus vēl zina, māk nosaukt vārdā un zina to pielietojumu. Tāpēc arī aicinām seniorus palīdzēt Latvijas dabas vērtību saglabāšanā, turklāt to varēs apvienot ar laika pavadīšanu svaigā gaisā un labā kompānijā,” stāsta Rūta Sniedze-Kretalova.

Latvijas Dabas fonds īpaši gaidīs šādu augus sēklas: pīpenes (margrietiņas), pļavas bitenes, gaiļbiksītes, dzirkstelītes, pļavas pulkstenītes, dažādu sugu āboliņus, zvaguļus, vanagzirņus, dzelzenes, madaras un citas biežāk sastopamās savvaļas augu sugas. Jāievēro, ka nedrīkst vākt savvaļas orhideju (tostarp naktsvijoles un dzegužpirkstītes), jumstiņu gladiolu, saulpureņu un citu reto augu sēklas.

Akcijā aicinātas piedalīties senioru un pensionāru biedrības, taču tai pievienoties var arī seniori, kas apvienojušies neformālā draugu vai ģimenes grupā. Lai piedalītos akcijā, līdz 6. jūnijam ir jāaizpilda pieteikuma forma vai jāpiesakās Latvijas Dabas fondā pa tālruni 67830999.

Akcija tiek īstenota projekta GrassLIFE ietvaros. Projekta GrassLIFE mērķis ir palīdzēt Latvijā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas – atjaunot tās, un veicināt tajās dabai draudzīgu saimniekošanu. Projekta īstenošanu atbalsta ES LIFE programma.