Ziedojumu piesaiste dabas aizsardzībai – joprojām liels izaicinājums Latvijas sabiedrībā

09.08.2023

Latvijas Dabas fonds īstenojis ziedojumu piesaistes kapacitātes palielināšanas projektu

Kā piesaistīt ziedojumus vides organizāciju darbībai? Kur meklēt atbalstu un kā pārliecināt potenciālos ziedotājus atvēlēt līdzekļus dabas atjaunošanai, ja šajā procesā nav redzams tūlītējs un tiešs rezultāts? Kā attīstīt ziedošanu dabas aizsardzības un atjaunošanas projektiem? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēja Latvijas Dabas fonds, ar "Aktīvo iedzīvotāju fonda” atbalstu īstenojot projektu ziedojumu kapacitātes palielināšanai.

“Latvijā ziedošanas kultūra šobrīd ir attīstības sākumposmos un lielākoties sabiedrība ziedo sāpīgu un steidzamu jautājumu risināšanai. Taču dabas aizsardzība, it sevišķi kompleksa sugu un dzīvotņu, kā arī ekosistēmu aizsardzības nodrošināšana un atjaunošana ir ilgtermiņa process, līdz ar to cilvēku motivācija ziedot ir mazāka. Tas nav pārsteidzoši, jo dabas daudzveidības izzušana ir pieskaitāma pie tā saucamajām neredzamajām problēmām. Tomēr tad, kad tās sekas būs jūtamas katram, kļūdu labojumam būs par vēlu,” stāsta Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētājs.

Vides nevalstiskajām organizācijām, kas šobrīd pamatā darbojas, piesaistot sabiedriskos līdzekļus no Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta, ir ļoti būtiski dažādot savu finansējumu, it sevišķi – palielināt ar konkrētu projektu īstenošanu nesaistīta finansējuma piesaisti – privātpersonu un organizāciju ziedojumus. Ziedojumu piesaiste, piemēram, ir ļoti būtiska Latvijas Dabas fonda populāro tiešraižu no putnu ligzdām nodrošināšanai, kas jau šobrīd ir labs piemērs tam, kā iemīļots un ilgstošs projekts tiek uzturēts, pateicoties sabiedrības atbalstam. Ziedojumu piesaiste ļautu arī organizācijām darboties elastīgāk un atsaukties uz aktualitātēm.

Projekta īstenošanas laikā Latvijas Dabas fonds arī pieredzēja to, kā mainās ziedošanas paradumi Latvijā kopumā. Pirmkārt, COVID19 pandēmija mainīja cilvēku paradumus un prioritātes, ietekmējot brīvo līdzekļu pieejamību, līdz ar to arī ziedojumu apjomus. Savukārt Krievijas karš Ukrainā parādīja, cik spēcīga un ietekmīga var būt sabiedrības iesaiste un palīdzība eksistenciāli izšķirīgās situācijās. Tajā pašā laikā globālās aktualitātes mazina uzmanības pievēršanu Latvijas dabas “karstajiem punktiem”, līdz ar to vides organizācijām ir vairāk jāstrādā pie tā, lai sasniegtu cilvēku prātus un sirdis un mudinātu iesaistīties dabas saglabāšanā visiem kopā.

Projekta gaitā tika izstrādāta ziedojumu piesaistes stratēģija kā arī aktualizēta Latvijas Dabas fonda darbības stratēģiju nākamajiem četriem gadiem.

Ziedot Latvijas Dabas fonda darbu atbalstam var, izmantojot Mobilly ziedojumu platformu, ziedojumu kastītes lielveikalos, kā arī pārskaitot līdzekļus ar PayPal vai bankas konta starpniecību. Vairāk informācijas: https://ldf.lv/lv/atbalsti-ldf

Projekts “Latvijas Dabas fonda ziedojumu piesaistes kapacitātes palielināšana” īstenots ar grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu.