Cenu aptauja par komunikācijas stratēģijas izstrādi projekta LatViaNature aktivitātes “Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsta mehānismu izstrāde ilgtspējīgai dabisko zālāju apsaimniekošanai” ietvaros

15.02.2023

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES 

Lēmums par cenu aptaujas uzvarētāju.

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju komunikācijas stratēģijas izstrādei projekta LIFE19IPE/LV/000010 (LIFE-IP LatViaNature) “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” apakšaktivitātes C.4.3 “Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalsta mehānismu izstrāde ilgtspējīgai dabisko zālāju apsaimniekošanai” ietvaros.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 7. marta (ieskaitot) plkst. 17:00
Pieteikuma iesniegšanas veids: elektroniski, sūtot uz ldf@ldf.lv
Piedāvājuma vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Kontaktpersona: Laura Līdaka
E-pasta adrese: laura.lidaka@ldf.lv
Tālr.: 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā pieejams šeit.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājumu veidne pieejama šeit.
Pretendenta pieredzes veidne pieejama šeit.