Igaunijas Vides pārvalde pieņem lēmumu apturēt aizsargājamo mežu izciršanu

14.02.2022

Reaģējot uz Eiropas Komisijas uzsākto pārkāpuma procedūru, Igaunijas Vides pārvalde (Estonian Environmental Board) ir nolēmusi noteikt 28 mēnešu moratoriju mežizstrādei Eiropas nozīmes meža biotopos, kas atrodas Igaunijas Natura2000 teritorijās, ziņo vides aizsardzības organizācija “Fern”

Igaunijas Vides aizsardzības nevalstisko organizāciju padome (Estonian Council of Environmental NGOs) jau ilgstoši ir vērsusi uzmanību uz intensīvo mežizstrādi aizsargājamās teritorijās, tai skaitā tādās, kas iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura2000.  “Mēs konstatējām, ka ir atviegloti ierobežojumi mežizstrādei vairākās lielās aizsargājamās teritorijās, kam sekoja strauja mežizstrādes apjomu palielināšanās”, norāda Igaunijas Dabas fonda vadītājs Sīms Kureso: “vērsām uz to atbildīgo iestāžu uzmanību, tomēr rīcība nesekoja. Šī iemesla dēļ 11 vides NVO grupa iesniedza sūdzību Eiropas Komisijai”.

2021. gada jūnijā Komisija nosūtīja Igaunijai pārkāpuma procedūras vēstuli, kurā norādīja uz nepilnībām t.s. Sugu un biotopu, kā arī Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu ieviešanā. Neatbilstību nenovēršanas gadījumā Igaunijai draudētu vairāk kā 100 miljonu EUR liela soda nauda. Ar šo brīdinājumu pietika, lai Igaunijas Vides pārvalde 2022. gada 4. februārī pieņemtu lēmumu par ciršanas pārtraukšanu ES nozīmes biotopos uz 28 mēnešiem. Iespējams, ka sekos izmaiņu ieviešana Igaunijas Dabas aizsardzības likumā (Nature Conservation Act), lai šiem biotopiem noteiktu pastāvīgu aizsardzību, kā arī paredzētu kārtību, kā tiek kompensēti zaudējumi privātajiem mežu īpašniekiem.
Šo lēmumu ir atzinīgi novērtējušas Igaunijas vides aizsardzības NVO, tomēr S.Kureso norāda: “Diemžēl lēmums ir pieņemts, baidoties no sankcijām, un nevis tādēļ, ka to liktu darīt izpratne par dabiskajām meža dzīvotnēm, kas ir nozīmīgs Igaunijas dabas mantojums.” Igaunija pēdējo aptuveni 15 gadu laikā mežizstrādes rezultātā ir zaudējusi ievērojamas aizsargājamo mežu platības – tiek lēsts, ka laikā  no 2008. līdz 2018. gadam šādā veidā ir zaudēti 1663 hektāri.