Vides NVO turpina stingri iestāties par dabas interešu ievērošanu koku ciršanas noteikumos

16.11.2017

Rīt, 17. novembrī, zemkopības ministra Jāņa Dūklava vadībā notiks kārtējā darba grupas sēde, kurā plānots pieņemt lēmumu par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”.

Vides nevalstiskās organizācijas jau kopš pavasara ir aktīvi iesaistījušās diskusijās par mežu nozares virzītajiem grozījumiem, taču mēs arī redzam, ka šobrīd nav iespējams panākt vienotu izpratni par būtiskāko. Mēs izprotam, ka mežsaimniecība ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm. Ir skaidrs, ka mežu īpašniekiem ir jāgūst arī ekonomisks labums un koksnes resursi ir vajadzīgi teju ikvienam. Tomēr mežs nav tikai dēļi un papīrmalka. Ja saprotamāka ir naudas valoda, tad tajā var pārtulkot arī mežu ieguldījumu sabiedrības veselībā, tūrisma attīstībā, tāpat meži ir arī nozīmīgs ienākumu avots ogotājiem un sēņotājiem.

“Mēs iestājamies par to, ka sabiedrības vajadzības, ne koksnes resursu ieguves un pārdošanas rādītāji, ir pamats starta pozīcijām diskusijās par izmaiņām mežu apsaimniekošanā,” uzsver Pasaules Dabas Fonda direktors un Mežu programmas vadītājs Jānis Rozītis.

Lai līdzsvarotu sabiedrības un mežu īpašnieku intereses, vides NVO turpinās uzstāt, ka, pielietojot kailcirti, jānosaka, ka cirsmā ir jāatstāj vairāk koku. Tas ir būtiski, lai iespējami mazinātu ietekmi uz vidi, dabas daudzveidību un saglabātu veselīgu meža ekosistēmu.

Lai netraucētu dzīvniekiem, īpaši putniem vairošanās sezonā, vides organizācijas arī rosina aizliegt koku ciršanu laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Tāpat, lai būtiski nepieaugtu ciršanas apjomi, rosinām noteikt, ka mežistrāde valsts mežos turpmākajos plānošanas periodos nedrīkst pārsniegt esošos apjomus.

Vienlaikus arī rosinām noteikt, ka lielajiem mežu īpašniekiem (mežu platības vairāk ne kā 500 hektāru), veicot mežistrādi vecāks mežs ir saglabājams vismaz 30 % apmērā no kopējās meža platības.

Tāpat ir iesniegti priekšlikumi par mežu apsaimniekošanu piejūras mežos, lai varētu iegūt gan vērtīgus koksnes resursus, gan un nodrošinātu priežu mežu attīstību, gan arī saglabātu dabas daudzveidību, ainavas vērtības un iespēju ogot un sēņot. Vienlaikus mēs rosinām noteikt, ka koku ciršanu piejūrā nedrīkst veikt mežaudzēs, kas vecākas par 140 gadiem, lai saglabātu bioloģiski augstvērtīgākās un ogošanai un sēņošanai īpaši nozīmīgās mežu teritorijas.

Vides NVO gala priekšlikumi ir iesniegti Zemkopības ministrijai un tos atbalsta Pasaules Dabas Fonds, Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Tāpat šādu pozīciju atbalsta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.