Paziņojums par cenu aptauju: Komunikācijas kampaņas par zālājiem izstrāde un īstenošana, un animācijas filmiņu izstrāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros (ID. Nr. 6.1-2/GL2020-1)

24.02.2020

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā Komunikācijas kampaņas par zālājiem izstrāde un īstenošana, un animācijas filmiņu izstrāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros (ID. Nr. 6.1-2/GL2020-1)

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī iepirkums par komunikācijas kampaņu pagaidām tiek apturēts. Informēsim par jaunajiem termiņiem. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 20.03.2020 plkst. 17.00
Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu, elektroniski ldf@ldf.lv vai personīgi. 

Piedāvājumu vērtēšana:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:

Liene Brizga-Kalniņa, komunikācijas koordinatore 

liene.brizga@ldf.lv
Tālr.: + 371 29110527

Labotais cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.

 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR IEPIRKUMA DARBA UZDEVUMU 

Tikšanās ar pretendentu nr. 1

Jautājums: Vai projektā GrassLIFE ir paredzēts izveidot marķējumu no pļavas nākušiem produktiem?
Atbilde: Projekta ietvaros tiek veikta pļavas produktu potenciāla izpēte, tai skaitā mēs apsveram ideju par pļavas produktu marķējuma izveidi, taču šāda marķējuma izstrāde ir ilgstošs process, tāpēc kampaņas laikā tāds vēl nebūs izveidots.

Jautājums: Pretendents lūdz precizēt kampaņas mērķa auditoriju. Darba uzdevumā norādīts, ka mērķa auditorijas ir “sociāli aktīvi pilsētnieki un jaunās ģimenes – cilvēki, kuri ir ekonomiski aktīvi un sociāli atbildīgi un būtu motivēti maksāt par produktiem, kuriem ir pļavas pievienotā vērtība.”. Vai ir iespējams kampaņu vērst uz citu auditoriju – piemēram, pļavas produktu ražotājiem?
Atbilde: Ja piedāvājuma izstrādātāja ieskatā ir nepieciešams mainīt mērķa auditoriju, lai sasniegtu mērķi – pļavas produktu idejas popularizēšanu – tad to var darīt.

Jautājums: Vai ir noteikts, kādā veidā jāsasniedz norādītā 200 000 auditorija?
Atbilde: Piedāvājuma iesniedzējam jāsniedz savs piedāvājums par to, kā sasniegt un izmērīt minēto auditoriju.

Jautājums: vai tehniskā piedāvājuma formā ailītes “Kampaņas atklāšanas pasākuma koncepta izstrāde un pasākuma īstenošana” un “Kampaņas atklāšanas pasākums” attiecas uz vienu un to pašu pasākumu?
Atbilde: Jā, tas attiecas uz vienu pasākumu - kampaņas atklāšanas pasākumu.

Jautājums: Vai piedāvājuma iesniedzējam ir jāiesniedz arī savs skatījums uz izvietojumu medijos?
Atbilde: Jā, tas ir vēlams, jo kampaņas īstenotājam būs jānodrošina kampaņas vēstījumu izplatīšana un piedāvājumā jānorāda, kādos kanālos.

Tikšanās ar pretendentu nr. 2

Jautājums: Vai projektā GrassLIFE ir paredzēts izveidot marķējumu no pļavas nākušiem produktiem?
Atbilde: Projekta ietvaros tiek veikta pļavas produktu potenciāla izpēte, tai skaitā mēs apsveram ideju par pļavas produktu marķējuma izveidi, taču šāda marķējuma izstrāde ir ilgstošs process, tāpēc kampaņas laikā tāds vēl nebūs izveidots.

Jautājums: Vai ir kādi pierādījumi, pētījumi par pļavas produktu priekšrocībām?
Atbilde: Šāda informācija apkopota ziņojumā par pļavas produktiem.

Jautājums: 

Vai visi iepirkuma dokumenti (pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā, tehniskais un finanšu piedāvājums) ir jāapvieno vienā iesniedzamā dokumentā, ja grasāmies to iesniegt elektroniski un parakstīt ar elektronisko parakstu? Vai arī katrs iepirkuma dokuments var būt atsevišķi no pārējiem iepirkuma dokumentiem, un tie var tikt iesniegti kā vairāku dokumentu kopums, no kuriem katrs dokuments ir parakstīts elektroniski, ja to grasāmies iesniegt elektroniski?

Atbilde: 

Visi iepirkuma dokumenti (pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā, tehniskais un finanšu piedāvājums) ir jāapvieno vienā iesniedzamā dokumentā un jāparaksta ar elektronisko parakstu.