Projekts "Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!" īstenots - kas paveikts?

31.10.2023

2019. gadā Latvijas Dabas fonds kopā ar 10 vides organizācijām 8 Eiropas valstīs sāka īstenot starptautisku projektu “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!”. Tā mērķis – padziļināt izpratni par klimata pārmaiņām jauniešu vidū, kā arī sekmēt jauniešu aktivitāti klimata pārmaiņu mazināšanā. Projekts noslēdzās 2023. oktobrī un Latvijas Dabas fonds aplūko paveikto.

“Šo apjomīgo un vērienīgo projektu Latvijā veidojām kā platformu, kas sniedz iespējas dažādām sabiedrības grupām labāk izprast komplekso klimata pārmaiņu jautājumu, izzināt klimata pārmaiņu ietekmi uz pasauli, kā arī rīkoties pašiem. Projekta fokuss bija izglītošana, veidojot mācību materiālus un organizējot pieredzes apmaiņas braucienus, jauniešu – klimata vēstnešu kopienas stiprināšana, kā arī aktīva iesaiste klimata pārmaiņu tēmas diskusijās Latvijā dažādos līmeņos,” stāsta projekta "Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!" vadītāja Laura Zvingule.

Projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” laikā sagatavota rokasgrāmata dabai un klimata draudzīgu pasākumu rīkošanai, izglītojoši mācību materiāli skolām un klimata pārmaiņām veltīta slēpņošanas jeb “Geocaching” sērija, notikušas vairākas komunikācijas kampaņas, kā arī organizēti dažādi pieredzes apmaiņas braucieni, diskusijas un citas aktivitātes. Projekta laikā arī izveidojās un nostiprinājās jauniešu grupa, kuri līdzdarbojās aktivitātēs – sākotnēji mācoties, bet laika gaitā jau ieņemot līderības pozīciju.

Projektā tapusī slēpņošanas jeb “Geocaching” sērija “Climate Quest” skaidro klimata pārmaiņas un to radītās sekas. Seši slēpņi, kuri ir izvietoti Rīgā, Liepājā, Limbažos un citās pilsētās Latvijā, ļauj iepazīt dabas un kultūrvēsturiskas vērtības un izprast, kā tās ietekmēs un jau šobrīd ietekmē klimata pārmaiņas. Plašāk par “Climate Quest” slēpņošanas sēriju var lasīt šeit.

Tiešsaistes kurss “Īsumā par klimatu” ir izglītojošs materiāls par klimata pārmaiņām, kas pieejams visiem interesentiem. Tas izstrādāts ar mērķi iepazīstināt ar klimata pārmaiņām un tām saistītajiem jēdzieniem – piesārņojumu, klimata taisnīgumu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu u. tml. Kurss “Īsumā par klimatu” pieejams šeit.

Savukārt mācību materiāli “Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!” noderēs skolotājiem un izglītības koordinatoriem, lai jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem stāstītu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu sabiedrības attīstību. Pamata tēmas, kuras tajos skatītas, ir godīgas tirdzniecības sociālie aspekti un ekoloģiskās pēdas nospiedums. Materiālā “Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!” ir aprakstīti galvenie ar tēmām saistītie jēdzieni, kā arī uzdevumi, kuri skolēniem jāveic. Materiāls pieejams šeit.

Projektā arī sagatavota rokasgrāmata dabai un klimatam draudzīgu pasākumu rīkošanai. Tajā aplūkotas piecas notikumu organizēšanas tēmas: ēdināšana, atkritumi, enerģija un ūdens, transports un vieta. Mērķauditorija ir ikviens, kurš rīko kādu notikumu - sākot no dzimšanas dienas svinībām draugu lokā, bērnu ballītēm un beidzot ar starptautiskām konferencēm un mūzikas festivāliem. Rokasgrāmata pieejama šeit.

Lai popularizētu rokasgrāmatu un aicinātu cilvēkus mazināt savu rīkoto pasākumu ietekmi uz vidi, 2023. gada pavasarī norisinājās kampaņa “Ballīšu zvērs. Pret paša gribu”. Tās pamatā ir ideja, ka cilvēks ir ballīšu zvērs jeb sociāla būtne, kurai patīk tikties un kopīgi svinēt. Tomēr bieži vien tad, kad ballītes beidzas, to atstātā ietekme uz vidi turpinās, kamēr sadalās pēdējais konfeti gabaliņš. Līdz ar to par ballīšu zvēriem var kļūt tie, kuri to nevēlas. Kampaņas laikā Latvijas Nacionālajā dabas muzejā notika ekspresizstāde “Ballīšu zvēri” un citas aktivitātes. Vairāk par kampaņu - šeit.

Ekspresizstāde "Ballīšu zvēri" Latvijas Nacionālajā dabas muzejā 2023. gada pavasarī. Fotogrāfijas autors - Kaspars Teilāns

Projekta laikā norisinājās vairākas komunikācijas kampaņas. 2020. gada kampaņā “Sveicieni no klimata pārmaiņām” tika iezīmētas notiekošās un prognozētās klimata pārmaiņas un to radītās sekas, tādējādi jauniešus aicinot rīkoties, kļūstot par klimata vēstnešiem. Tajā popularizētas 13 vienkāršas darbības, kas saistās ar ikdienu un kuras katrs var ieviest savā dzīvē, lai padarītu to klimatam draudzīgāku. Savukārt 2023. gada rudens kampaņa “GAME ON: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” aktualizē Latvijā pieaugošo klimata skepticismu. Tas rada draudus, ka Latvijas sabiedrība, tostarp politiskie lēmēji, ignorēs klimata pārmaiņu norises un arvien mazāk vēlēsies mainīt savu uzvedību.

Vairāk par kampaņu "Sveicieni no klimata pārmaiņām" var uzzināt šeit.

Vairāk par kampaņu "GAME ON: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!" - šeit.

Nacionāla un starptautiska mēroga izglītojošas nometnes jauniešiem ir viens no projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” stūrakmeņiem. Vasaras nometnes Latvijā notika Rīgā, Salacgrīvā un Braslas upes ielokā. Tāpat jauniešiem bija iespēja doties uz Šumavas Nacionālo parku Čehijā, Strandžas dabas parku Bulgārijā, piedalīties putnu gredzenošanas nometnē Rumānijā un klimata aktīvistu tikšanās pasākumā Vācijas pilsētā Solingenē.

Projekta jauniete Antonija Rimša putnu gredzenošanas nometnē Rumānijā 2022. gada vasarā. Fotogrāfija no autores privātā arhīva.

Tāpat jauniešiem un žurnālistiem projekta laikā tika organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz divām valstīm Centrālamerikā – Gvatemalu un Hondurasu. Braucienu mērķis bija parādīt teritorijas, kurās novērojamas izteiktas klimata pārmaiņu sekas. Žurnālista Ulda Birziņa pieredzes stāstu par Hondurasā pieredzēto var lasīt šeit.

Projektā “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” iesaistītie jaunieši regulāri piedalījās dažādās aktivitātēs - veģetāru ēdienu meistarklasē, nodarbībās ar klimata ekspertiem u. tml. Vairāki jaunieši arī realizēja savas radošās ieceres, piemēram, mākslas izstādes.

Projektu konkurss “Klimata sveicieni” bija viens no atbalsta mehānismiem jauniešiem un nevalstiskajām organizācijām, lai tām būtu iespēja īstenot kādu ieceri, kura palīdzētu izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām. Konkursa rezultātā tapa bezmaksas velodarbnīca, eko – dramaturģijā balstīts izglītības pasākumu kopums jauniešiem u.c. aktivitātes.

Tāpat projektā iesaistītie jaunieši sadarbībā ar Latvijas Dabas fonda komandu organizēja pasākumu mantu maiņas pasākumu "Swapsies" Āgenskalna tirgū. Cilvēki tika aicināti atnest lietas, kuras pašiem vairs nav nepieciešamas, taču aizvien ir labā stāvoklī, un iegūt savā īpašumā citu atnestās mantas. "Swapsies" pasākumā notika arī dažādas radošās meistarklases, piemēram, šūšanas un dāvanu iesaiņošanas darbnīcas, kā arī muzikāli priekšnesumi. “Swapsies” mudināja cilvēkus pirmssvētku laikā izvēlēties ilgtspējīgas dāvanas un dot lietām otru dzīvi, tādā veidā Ziemassvētkos gan gūstot dāvināšanas prieku, gan mazinot savu ietekmi uz vidi un klimatu. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Projekta jaunieši Rūdolfs Kivlenieks un Ilze Rasnača manu maiņas pasākumā "Swapsies" Āgenskalna tirgū 2022. gada decembrī. Fotogrāfijas autors - Kaspars Teilāns

2023. gada oktobrī sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru Valmieras pilsētvidē tika atklāts sienas gleznojums “Visiem viens galamērķis” – tā centrā ir klimata skumjas. Mākslas darbā, kuru veidojusi māksliniece Vivianna Maria Stanislavska un Valmieras Dizaina vidusskolas audzēkņi, atspoguļots jaunās paaudzes skatījums uz mūsdienu pasauli, kurā jaušamas bažas par ekoloģisko krīzi un ieskicēti dažādi potenciālie nākotnes scenāriji.

Murālis "Visiem viens galamērķis" Valmierā. Fotogrāfijas autors - Klāvs Vasiļevskis.

Projekta laikā Latvijas Dabas fonds ar dažādām aktivitātēm piedalījās sarunu festivālā LAMPA. Latvijas komiķi apvienojās klimata pārmaiņām veltītā stāvizrādē “Es un klimats. Kāds sakars?” un sabiedrībā pazīstami cilvēki piedalījās “Ātrajos zaļajos randiņos” un “Dzīvā bibliotēka” sarunu pasākumos. Tāpat tika rīkotas diskusijas par klimata skumjām un citām tēmām.

“Projektā “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ir paveikts daudz, mēs iesaistījām tajā vairāk nekā 200 jauniešus, sasnieguši plašāku sabiedrību, taču ir skaidrs, ka apstāties nedrīkst – klimata tēmas komunikācija un iedzīvotāju aktivizēšana šobrīd ir svarīgāka nekā jebkad,” norāda Laura Zvingule.