Talka dabas liegumā „Čužu purvs”

01.10.2014

2014.gada 28. septembrī dabas liegumā “Čužu purvs” norisinājās Čužu purva zālāju atjaunošanas talka. Tās laikā tika izvākti izcirstie krūmi un nopļautās atvases, par kuru ciršanu un pļaušanu jau vairākus gadus gādā AS „Latvijas valsts meži” Zemgales mežsaimniecība. Izvāktie zari un atvases tika saliktas kaudzēs, lai vēlāk tās lieguma apsaimniekotāji varētu sadedzināt.

Talkas noslēgumā biedrības „Abavas ielejas attīstības centrs” vadītāja Iveta Piese iepazīstināja ar šīs nevalstiskās organizācijas darbu un tās īstenotajiem projektiem, kā arī aicināja iesaistīties biedrības pasākumos.

Paldies  talkas dalībniekiem par nesavtīgu darbu dabisko zālāju un krūmu čužu audzes aizsardzības stāvokļa uzlabošanā!

 

Baiba Strazdiņa, Latvijas Dabas fonds

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.