22. maijs – Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena

22.05.2022

Ko ikkatrs var paveikt bioloģiskās daudzveidības labā?

22. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Bioloģiskā daudzveidība – sugu, dzīvotņu, ekosistēmu dažādība – ir pamats, kas balsta visu dzīvības tīklu pasaulē, taču šobrīd pasaulē tā ir apdraudēta. Mēs piedzīvojam vēl nepieredzētu sugu skaita samazināšanos, ekosistēmu degradāciju un kopējās ekoloģiskās stabilitātes zudumu. Tāpēc šajā dienā Latvijas Dabas fonds aicina ikkatru veikt kādu darbu bioloģiskās daudzveidības labā.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir izšķirīgi svarīga, jo tā var palīdzēt risināt dažādus ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus. Dabā balstīti risinājumi var mazināt klimata pārmaiņu radītos draudus, dabas klātbūtne stiprina sabiedrības veselību, ekosistēmu pakalpojumu pieeja ļauj ieraudzīt un arī saprātīgi un ilgtspējīgi izmantot dabas sniegtos labumus – spēju mazināt plūdus, regulēt ūdens režīmu, attīrīt gaisu, uzkrāt CO2, nodrošināt pārtiku. Bioloģiskā daudzveidība mājo daudzveidīgās ainavās, kuras ir tieši tās, kas mums sniedz visvairāk prieka, miera un dabas dziedinošās klātbūtnes izjūtu.

Tajā pašā laikā tikai puse no Latvijas iedzīvotājiem ir dzirdējuši terminu “bioloģiskā daudzveidība”, 31% ir dzirdējis, bet nezina, ko tas nozīmē un tikai 18% ir gan dzirdējuši, gan zina, ko tas nozīmē.* Taču bioloģiskās daudzveidības krīze attiecas arī uz Latviju – tā pēdējo 100 gadu laikā mēs esam zaudējuši vairāk nekā 80% no mūsu dabiskajām pļavām, samazinās viens no Latvijas bioloģiskās daudzveidības rādītājiem – lauku putnu indekss, bet pieaug sintētisko pesticīdu un  minerālmēslu lietošana.

Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētājs saka: “Domāju, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji jau šobrīd novērtē un rūpējas par bioloģisko daudzveidību, pat, ja termins nav pazīstams. Mēs veidojam dārzus, mīlam pļavas, kopjam bites, rūpējamies par putniem savā pagalmā, sējam košas dobes apputeksnētājiem, izbaudām ainavu. Ikviens var būt bioloģiskās daudzveidības sargs! Taču bioloģiskās daudzveidības nozīmes apzināšanās nākamais solis būtu skaidrāk un mērķtiecīgāk rīkoties, lai mazinātu tās apdraudējumu, un tas nozīmē – iestāties par videi draudzīgu lauksaimniecības politiku.

Latvijas Dabas fonds aicina šajā pavasarī ikvienu paveikt kādu darbu bioloģiskās daudzveidības labā:

 • Izveidojiet dobi vai palodzes dārzu ar garšaugiem un košiem ziediem apputeksnētājiem un tauriņiem.
 • Saglabājiet dārza vai pagalma stūrī zaru kaudzes vai vecu koku, jo tie dod mājvietu daudzām dzīvajām radībām – bezmugurkaulniekiem, putniem un dzīvniekiem (ežiem, ķirzakām).
 • Veidojiet kompostu, tādējādi samazinot bioloģisko atkritumu daudzumu un nodrošinot dārza auglību dabai draudzīgā veidā.
 • Izveidojiet dārzā dzirdinātavu putniem vai mazu dīķīti abiniekiem.
 • Mauriņā atstājiet nenopļautus laukumus, kuros ļaujat augiem izziedēt.
 • Vasarā ievāciet dabisko pļavu puķu sēklas un rudenī izveidojiet pļavas puķu sējumu savā apkaimē.
 • Saudzējiet un aizsargājiet vecos kokus.
 • Izgatavojiet un uzstādiet kukaiņu viesnīcu.
 • Apkarojiet invazīvās sugas savā apkaimē vai dodoties dabā – Kanādas zeltslotiņu, Tatārijas salātu,
 • Piedalieties gaiļbiksīšu uzskaites akcijā www.gailbiksite.lv, tā sniedzot atbalstu bioloģiskās daudzveidības izpētei visā Eiropā.
 • Ejiet dabā, vērojiet sugas, savus novērojumus reģistrējiet portālā www.dabasdati.lv.

*Special Eurobarometer 481

Titulfoto: V.Lārmanis