Jauns pētījums parāda augstu glifosāta piesārņojumu Eiropas augsnēs

23.10.2017

Glifosāts ir Eiropas lauksaimniecībā visvairāk izmantotais herbicīds, un par tā lietošanu un licences pagarināšanu Eiropas Savienībā bijušas daudz diskusijas. 2016. gadā beidzās Eiropas Komisijas apstiprinātais glifosāta lietošanas atļaujas termiņš. Tomēr vēl līdz šim tiek apspriesta tā pagarināšana. Viens no galvenajiem argumentiem pret atļaujas pagarināšanu ir glifosāta negatīvā ietekme uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi. Mazāka uzmanība līdz šim pievērsta glifosāta klātbūtnei lauksaimniecības zemju augsnē. Vageningenas universitātes (Wageningen University&Research) zinātnieku grupa publicējusi starptautisku pētījumu, kurā aplūkoti vairāk nekā 300 augsnes paraugi no lauksaimniecības zemēm desmit Eiropas valstīs. Pētījums publicēts žurnālā Science of the Total Environment.
Pētījums rāda, ka 45% lauksaimniecības zemes Eiropā satur glifosātu un AMPA (amilometilfosfonskābe), kas ir visstabilākais glifosāta noārdīšanās produkts. AMPA klātbūtne un koncentrācija bija augstāka kā glifosātam, dažos gadījumos pat līdz 2 mg uz kilogramu augsnes. (Šai vielai nav noteiktas oficiālās drošās normas augsnē. Dzeramajā ūdenī augstākā pieļaujamā norma ir 0.1µg litrā).

“Glifosāts un AMPA, piesaistoties augsnes daļiņām, kļūst ļoti noturīgi. Tas palielina vides piesārņojuma risku, un jāņem vērā tas, ka augsne pakļauta vēja erozijai un aizskalošanai,” skaidro Vageningenas universitātes profesore un pētījuma līdzautore Violeta Geisena (Violette Geissen). “Ja glifosātu izmanto teritorijās, kur ir spēcīga vēja erozija, tad arī cilvēki var nonākt tiešā saskarē ar šo vielu. Glifosāts saistās ar sīkām augsnes daļiņām, ko aizpūš vējš, un dzīvnieki un cilvēki var ieelpot šos putekļus.”

Tāpat augsnes daļiņām piesaistītais glifosāts un AMPA var nokļūt virszemes ūdeņos. 2012. gadā analizēja 75 000 ūdens paraugu no visas Eiropas. Trešdaļā paraugu atrada glifosātu un tā koncentrācija dažkārt pārsniedza 300 µg litrā. AMPA atrada pusē no 57 000 analizēto paraugu un tā koncentrācija dažos paraugos pārsniedza 200 µg litrā. Tāpat piesārņojums parādījās ne tikai virszemes ūdeņos. 2013. gadā veikts pētījums parādīja, ka 44% urīna paraugu, ko savāca no 180 cilvēkiem 18 Eiropas valstīs, atrodams glifosāts. Violeta Geisena saka: “Eiropas Komisijai pēc iespējas ātrāk jānosaka pieļaujamās normas glifosātam un AMPA augsnē un virszemes ūdeņos. Iespējamā negatīvā ietekme uz augsnes bioloģisko daudzveidību, ūdens augiem un dzīvniekiem, kā arī cilvēkiem, kas saskaras ar šo vielu, var būt milzīga. Ņemot vērā augsto glifosāta atlieku līmeni, ko mēs atradām augsnes paraugos visā Eiropā, pagarināt glifosāta lietošanas atļauju būtu pretrunā piesardzības principam.”

Latvijas Dabas fonds aicina Eiropas Komisiju nepagarināt glifosāta lietošanas licenci, tādējādi pasargājot gan cilvēkus, gan vidi un bioloģisko daudzveidību. Augsnes paraugos atrastais glifosāta līmenis ir toksisks augsnes sīkbūtnēm un līdz ar to var dramatiski ietekmēt augsnes auglību. Šobrīd Eiropas Komisija ir ierosinājusi pagarināt glifosāta lietošanas atļauju nākamajiem desmit gadiem, un balsojums notiks līdz šī gada beigām.

Saite uz publikāciju: ‘Distribution of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) in agricultural topsoils of the European Union’. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717327973