Latvijas Dabas fonds veidos “Pilsētas pļavas” 20 teritorijās

17.06.2021

Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar Rīgas domi šajā pavasarī aicināja apkaimes iesaistīties projektā “Pilsētas pļavas”, lai kopīgi veidotu ziedošas un daudzveidīgas pļavas pilsētvidē. LDF saņēma 18 pieteikumus pļavu izveidei, un pēc rūpīgas izvērtēšanas tika atlasītas 20 vietas, kurās tiks veikta izpēte, sagatavots apsaimniekošanas plāns un rudenī notiks pļavu izveides talkas. Vakar, 16. jūnijā, Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus par pļaušanu šajās teritorijās, kas būs bioloģiskās daudzveidības veidošanai atbilstoša, tā atbalstot “Pilsētas pļavu” veidošanu.

Pļavu veidošanai izvēlētas teritorijas Iļģuciemā, Imantā, Centra rajonā, Čiekurkalnā, Teikā un citās Rīgas apkaimēs. Izvēlētās teritorijas var aplūkot interaktīvajā kartē: http://bit.ly/pilsetas_plavas_karte

Rūta Sniedze-Kretalova, projekta “Pilsētas pļavas” vadītāja stāsta: “No visām pieteiktajām platībām “Pilsētas pļavu” pirmajam gadam atlasījām tās teritorijas, kurās jau šobrīd ir daudzveidīgs sugu sastāvs, tās atrodas publiski pieejamā vietā un labi iekļaujas pilsētas ainavā.”

Rūta Sniedze-Kretalova papildina: “Lai arī šogad gandrīz visas “Pilsētas pļavām” izvēlētās teritorijas jau ir nopļautas un izskatās pēc parastiem pilsētas zālieniem, jau šoruden plānots uzsākt talkas šo pļavu daudzveidības uzlabošanai. Taču pilsētniekiem tieši šobrīd ir iespējams iepazīt pļavas augus – skaista un bagātīga “Pilsētas pļava” ir aplūkojama Rīgā, LU Botāniskajā dārzā, kā arī Salaspils pilsētas centrā.”

Sākot no nākamā gada, “Pilsētas pļavās” pļaušana tiks veikta tikai pēc savvaļas augu izziedēšanas un ne biežāk kā divas reizes gadā. Lai saglabātu savvaļas sugu daudzveidību, zāle tiks savākta un aizvesta, savukārt iestaigātās taciņas un brauktuvei tuvākais metrs tiks izpļauts regulāri, lai neietekmētu pārvietošanās paradumus un satiksmes pārredzamību.

Šovasar Latvijas Dabas fonda ekperti veiks rūpīgu “Pilsētas pļavu” novērtēšanu, piefiksējot sastopamo augu daudzveidību kā arī sagatavojot apsaimniekošanas plānu katrai teritorijai. “Pilsētas pļavu” sēšanas talkām nepieciešamās sēklas eksperti šovasar ievāks Latvijas dabiskajās pļavās, atsevišķu augu sēklu materiāls tiks iegūts LU Botāniskajā dārzā.

Pirmā “Pilsētas pļavu” talka plānota septembrī Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā. Piedaloties apkaimju iedzīvotājiem, “Pilsētas pļavu” teritorijas rudenī tiks sagatavotas sēklu piesējai – “Pilsētas pļavas” tiks bagātinātas ar parasto pīpeni, zvaguļiem, pulkstenītēm, dzeltenajām ilzītēm, sveķenēm, dzelzenēm, brūngalvītēm un citiem savvaļas augiem.

Latvijas Dabas fonds arī nākamajos gados turpinās sekot līdzi “Pilsētas pļavu” attīstībai, novērtējot to, vai to pļavu stāvoklis uzlabojas un nepieciešamības gadījumā turpinot veikt specifiskus zālāja apsaimniekošanas pasākumus. Latvijas Dabas fonds ļoti cer, ka “Pilsētas pļavu” tīkls nākotnē tiks paplašināts gan Rīgā, gan citās vietās Latvijā.
“Pilsētas pļavas” tiek veidotas, Latvijas Dabas fondam sadarbojoties ar Rīgas Domi, Salaspils novada domi, Rīgas apkaimju biedrībām, biedrību “FreeRiga”, LU Botānisko dārzu un Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu.

Šaurlapu ceļteka un ārstniecības vēršmēle ir bieži sastopami augi pilsētas zālājos, kuru krāšņumu mēs nerdzam, ja nopļaujam zālāju pārāk ātri un neļaujam izziedēt šiem augiem.

Akcija tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta "Dabas interešu aizstāvība Latvijas Dabas fonda darbības ietvaros" sadarbībā ar LIFE programmas projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana”.

Akciju finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par akcijas saturu atbild Latvijas Dabas fonds.