Latvijas Dabas fonda eksperti uzstādījuši vairāk nekā 30 mākslīgās ligzdas mazajiem ērgļiem

09.04.2021

Šonedēļ Latvijas Dabas fonda eksperti noslēdza pavasara darbu sezonu mazo ērgļu mākslīgo ligzdu būvēšanā.

Laikā, kad mazie ērgļi vēl uzturas ziemošanas vietās Āfrikā, projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ornitologi dodas mežā, lai veiktu darbus, kas palīdzēs šiem putniem, aprīļa sākumā atgriežoties Latvijā, sākt ligzdošanu, ja viņu iepriekšējās ligzdas šim mērķim vairs nav piemērotas. Augstu kokos, mazajam ērglim piemērotās ligzdošanas teritorijās, tiek būvētas mākslīgas ligzdas.

Mākslīgo ligzdu būvēšana lielajiem putniem ir dabas aizsardzībā labi pārbaudīts paņēmiens – kokos būvētas dažādu konstrukciju ligzdas labprāt izmanto jūras ērgļi, klinšu ērgļi, melnie stārķi, zivjērgļi un arī mazie ērgļi. Dažkārt mākslīgās ligzdas izmanto, lai piesaistītu putnus jaunām teritorijām, tādējādi stiprinot to populāciju. Mūsu projekta ietvaros veidotās ligzdas paredzētas tieši mazajiem ērgļiem un to mērķis ir nodrošināt, lai šie putni turpina ligzdot jau esošajās ligzdošanas teritorijās, kurās ligzdai ir konstatētas kādas problēmas – tā nav stabila, ir nokritusi, vai ir pārāk atsegta. Ligzdas var tikt bojātas vēja un sniega ietekmē, kā arī tās laika gaitā dabiski sadalās, ja netiek putnu regulāri uzturētas un atjaunotas. Vienu ligzdu mazie ērgļi izmanto vidēji trīs gadus, tomēr ir zināmi gadījumi, kad putni to izmanto pat vairākus desmitus gadu.

Līdz šim projekta ietvaros ir uzbūvētas vairāk gandrīz 40 ligzdas. Arī šī gada rudenī pēc ligzdošanas beigām ligzdu būvēšana turpināsies, un kopumā projektā tiks izveidotas 50 “jaunbūves”. Mākslīgās ligzdas tiek būvētas tajos Latvijas rajonos, kur šobrīd ir lielāks atrasto ligzdu blīvums un Latvijas Dabas fonda eksperti tās uzstāda valsts mežos izveidotajos mikroliegumos.

2018. gadā svaigi uzbūvēta mākslīgā ligzda. Foto: Jānis Ķuze.

Līdzšinējā LDF pieredze, veidojot mākslīgas ligzdas mazajam ērglim, liecina, ka ligzdu aizņemtība ir laba – 2020. gada ligzdošanas sezonā no pieejamām 30 ligzdām 40% (12 ligzdas) bija mazo ērgļu apdzīvotas, vēl trīs bija neapdzīvotas, bet mazo ērgļu apmeklētas, kas varētu liecināt par to, ka tās tiks aizņemtas turpmākajos gados. Vēl trīs ligzdās ligzdoja peļu klijāns.

Apdzīvota mākslīgā ligzda Zemgalē. Foto: Jānis Ķuze

“Latvijā mājo aptuveni 45% no Eiropas Savienības mazo ērgļu populācijas, tāpēc esam atbildīgi par šīs aizsargājamās sugas saglabāšanu visas Eiropas mērogā. Mākslīgo ligzdu veidošanu izmantojam, lai nodrošinātu to, ka jau aizsargātās teritorijās mazajiem ērgļiem ir iespējas pārcelties. Ligzdu mainīšana kā šo putnu uzvedības fenomens joprojām nav pilnībā izprasts, tomēr zināms, ka daudzos gadījumos tas notiek tādēļ, ka vecā ligzda ligzdošanai vairs nav piemērota,” stāsta projekta vadītājs Jānis Ķuze.

Projekts "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" tiek īstenots ar ES LIFE programmas atbalstu.