Latvijas Dabas fonds aicina Saeimas Eiropas lietu komisiju atbalstīt Eiropas Komisijas priekšlikumu aizliegt neonikotinoīdu grupas insekticīdus

24.04.2018

Zemkopības ministrija un Valsts augu aizsardzības dienests sagatavojuši Latvijas pozīciju par Eiropas Komisijas (EK) piedāvāto neonikotinoīdu aizliegumu.   Pozīcija pauž – Latvija neatbalsta šo aizliegumu.

Latvijas Dabas fonds (turpmāk LDF) vēršas pie Saeimas Eiropas lietu komisijas un aicina atbalstīt EK piedāvāto neonikotinoīdu aizliegumu Eiropas Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejas balsojumā 27. aprīlī un neatbalstīt Zemkopības ministrijas un Valsts augu aizsardzības dienesta sagatavoto Latvijas pozīciju.

Kopš 2013. gada, kad Eiropā ierobežoja neonikotinoīdu grupas insekticīdu lietošanu bitēm pievilcīgajiem kultūraugiem, ir iegūti pietiekami pierādījumi, kas pierāda neonikotinoīdu kaitējumu apputeksnētājiem. To apliecina arī Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) veiktais neonikotinoīdu ietekmes izvērtējums, kura rezultāti tika publicēti šī gada 28. februārī.

Daļa no Latvijas lauksaimnieku organizācijām ir paudušas bažas par EK rosināto aizliegumu, savu pozīciju balstot ekonomiska rakstura pieņēmumos un aprēķinos. Tāpat tiek minēta arī potenciālā negatīvā ietekme uz valsts budžetu. Taču jau 2013. gadā bija skaidrs, ka neonikotinoīdi kaitē apputeksnētājiem un ir sagaidāmi stingrāki ierobežojumi. Ja neonikotinoīdu aizliegumam patiešām var būt tik būtiska ietekme uz lauksaimniecību, tad nav izprotams, kāpēc līdz šim Latvijā nav sākti pētījumi par neonikotinoīdu ietekmi uz apputeksnētājiem.

Vēlamies norādīt arī to, ka EK ierosinājuma bloķēšana 27. aprīļa balsojumā tikai atliks ierobežojumu stāšanos spēkā. Ja šajā balsojumā dalībvalstis neatbalstīs EK priekšlikumu, tad notiks atkārtota balsošana apelāciju komitejā. Ja arī apelāciju komitejā nevar panākt vienošanos, tad gala lēmumu pieņem EK vienpersoniski. Un EK ir par neonikotinoīdu aizliegšanu. Vēlamies norādīt, ka Eiropas lietu komisijas atbalsts EK ierosinājumam parādītu Latvijas iedzīvotājiem, ka Saeimas deputāti ir par ilgtspējīgu attīstību un Latvijas dabas saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Mēs aicinām Saeimu atbalstīt Eiropas Komisijas priekšlikumu par neonikotinoīdu aizliegšanu un izmantot šo iespēju, lai atbalstītu reālu lauksaimniecības pāreju uz ilgtspējīgu augu aizsardzību, kas nekaitē videi!