Zemkopības ministram iesniegs petīciju par bišu aizsardzību no kaitīgajiem pesticīdiem

07.05.2019

Rīt, 8. maijā plkst. 10.00 Latvijas Dabas fonds, Latvijas Biškopības biedrība un Ekodizaina kompetences centrs iesniegs Zemkopības ministram Eiropas Savienības pilsoņu parakstīto petīciju, kura pieprasa aizsargāt bites no kaitīgajiem pesticīdiem, ieviešot pienācīgu pesticīdu risku izvērtēšanas procesu.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) “Bišu vadlīnijas”, kas izstrādātas 2013. gadā, līdz pat šim laikam nav saņēmušas vajadzīgo dalībvalstu atbalstu plašākai piemērošanai.

Lai arī maija otrajā pusē paredzētais balsojums par vadlīnijām Eiropas komisijā ir atlikts, dalībvalstu organizācijas un pilsoņi turpina aicināt atbildīgās ministrijas apstiprināt “Bišu vadlīniju” pilno versiju, un 8. un 9. maijā vairākās ES dalībvalstīs notiks publiska petīcijas iesniegšana atbildīgajiem ministriem. Šobrīd petīciju parakstījuši 232 000 Eiropas iedzīvotāju.

Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonda lauksaimniecības eksperts norāda:

“Ir nepiedodami, ka dalībvalstu un Eiropas Komisijas neizlēmības dēļ kavējas “Bišu vadlīniju” apstiprināšana. Vai tiešām situācijā, kad pasaulē samazinās kukaiņu, tostarp, apputeksnētāju skaits un daudzveidība, mēs baidāmies no tā, ka varētu darīt par daudz, lai palīdzētu bitēm un citiem apputeksnētājiem? “Bišu vadlīniju” piemērošana ir būtiska, lai samazinātu lauksaimniecības pesticīdu kaitējumu bitēm, un tas ir tikai viens no daudzajiem soļiem, kādus mums vajag īstenot, lai saglabāto pasaules zūdošo bioloģisko daudzveidību, par kuras kritisko stāvokli vēsta vakardien publiskotais IPBES ziņojums.”

Petīcijas mērķis ir pārliecināt ES valstu valdības, ka jāpieņem daudz augstāki standarti, kuri palīdzētu jau laicīgi konstatēt tos pesticīdus, kuri ir kaitīgi bitēm. ESFA “Bišu vadlīniju” pieņemšana ļautu uzlabot pesticīdu apstiprināšanas sistēmu un iekļautu tajā zinātnisku vērtējumu par pesticīdu kaitējumu apputeksnētājiem.

Petīcija norāda lēmumu pieņēmējiem Eiropas Savienībā, ka ir jāņem vērā:

  • Pesticīdu ilgtermiņa ietekme uz medus bitēm un to saimēm, kamenēm un vientuļajām bitēm;
  • Zemes koncentrācijas pesticīdu ietekme;
  • Dažādu pesticīdu kumulatīvā ietekme.

Tāpat petīcija uzsver, ka pesticīdi būtu jāizmanto tikai tad, kad visi citas augu aizsardzības metodes ir bijušas neveiksmīgas.

Petīciju var parakstīt arī pēc parakstu publiskās iesniegšanas. Tā pieejama: https://actions.sumofus.org/a/save-the-bees-stop-approving-bee-harming-pesticides

Petīcijas iesniedzēji – Latvijas Dabas fonds, Biškopības biedrība un Ekodizaina kompetences centrs rīt, 8. maijā, plkst. 10.00 gaidīs Zemkopības ministra biroja pārstāvjus pie uzraksta “Zemkopības ministrija” pie iebraukšanas ministrijas stāvvietā kopīgam fotomomentam.