Eiropa lemj par bišu nākotni

11.12.2018

Šonedēļ Eiropas Savienībā lems par to, vai bitēm būs droša nākotne. Bites, kas ir neaizvietojamas pārtikas ražošanas nodrošināšanai, apputeksnē vairāk nekā 80% pārtikas kultūraugu. Taču tieši bites un to veselību vistiešākajā veidā ietekmē lauksaimniecībā izmantotie pesticīdi, un pesticīdu radītie riski bitēm netiek pilnvērtīgi izvērtēti. Scenārija, ko mums darīt, ja apputeksnētāju skaits samazināsies, mums nav.

Jau rīt un parīt – 12. un 13. decembrī Eiropas Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē notiks balsojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (ESFA) izstrādāto “Bišu vadlīniju” piemērošanu, lai novērtētu riskus, ko pesticīdi var radīt bitēm.

Atgādināsim, ka šogad pavasarī ES ar dalībvalstu vairākuma atbalstu aizliedza trīs neonikotinoīdu grupas pesticīdu izmantošanu ārtelpās (imidakloprīdu, klotianidīnu un tiametoksāmu). Arī Latvijā vairākas organizācijas, to vidū arī Latvijas Dabas fonds, iestājās par neonikotinoīdu aizliegumu.

Tomēr šie trīs pesticīdi nav vienīgie, kas apdraud bites. Ir pierādīts, ka arī citas vielas ietekmē bišu veselību akūtas vai hroniskas iedarbības rezultātā. Starp šīm vielām ir gan vielas, kuras lauksaimniecībā izmantotas jau ilgi, piemēram, deltametrīns, cipermetrīns un hlorpirifoss, gan arī salīdzinoši jaunas vielas, piemēram, sulfoksaflors, ciantraniliprols un flupiradifurons, kas rada nopietnas bažas. Neskatoties uz kaitējumu apputeksnētājiem, šīs vielas tagad izmanto aizliegto neonikotinoīdu aizstāšanai.

Šīs "bišu slepkavas" joprojām ir atļauts izmantot ES, jo tās nav izvērtētas saskaņā ar jaunākajām zinātniskajām atziņām. EFSA jau 2013. gadā sagatavoja “Bišu vadlīnijas” (Bee Guidance Document), kurās plaši aplūkotas potenciālās ietekmes, tostarp hroniskas iedarbības un ietekmes uz apputeksnētāju kāpuriem sekas. Vadlīnijas apskata riskus, kas rodas ne tikai medus bitēm, bet arī savvaļas bitēm. “Bišu vadlīnijas” satur šobrīd pieejamo labāko praksi bišu risku novērtēšanā, ko apkopoja EFSA sadarbībā ar neatkarīgiem ekspertiem un ieinteresētajām pusēm un tajās ir iekļautas jaunākās zinātnes atziņas.

Saskaņā ar ES regulu Nr. 1107/2009 pesticīdus izvērtē, "ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas". Saskaņā ar EFSA datiem, šobrīd pesticīdu vērtēšanā netiek ņemti vērā iespējamie riski bitēm . Tāpēc EFSA publicēja atjauninātas “Bišu vadlīnijas”, kurās ir noteiktas visaptverošākas testēšanas prasības. Pēc vairāku gadu diskusijas beidzot tiek lemts par to piemērošanu.

Arī Latvijas organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Ekodizaina kompetences centrs un Latvijas Biškopības biedrība ir paudušas atbalstu “Bišu vadlīnijām” un nosūtījušas Latvijas Republikas Zemkopības ministram Jānim Dūklavam aicinājumu atbalstīt to piemērošanu.

Tikai tā mēs varam efektīvi aizsargāt bites no kaitīgiem pesticīdiem. Bez “Bišu vadlīniju” piemērošanas neonikotinoīdu aizliegšana maz ko dos bišu pasargāšanai. Savukārt bišu veselības pasliktināšanās un bišu skaita samazināšanās var radīt tādas pārmaiņas pārtikas ražošanas procesos, kas tieši mums, pārtikas patērētājiem, būs vissāpīgākās.

Foto: Evija Godiņa, momenti.lv, Pixabay.com