Aicinām zemnieku saimniecības kļūt par projekta GrassLIFE 2.0 partneriem! Jautājumi un atbildes par pieteikšanos

27.04.2021

Latvijas Dabas fonds turpina pieņemt pieteikumus no zemnieku saimniecībām dalībai projektā GrassLIFE 2.0. Pieteikumu procesā zemniekiem rodas dažādi jautājumi – apkopojam tos visu interesentu zināšanai!

Pieteikšanās dalībai projektā GrassLIFE līdz 30. aprīlim. Informācija par pieteikšanos - šeit.

J: Vai varu pieteikties, ja man ir mazāk kā 50 hektāri ilggadīgo zālāju?

A: Jā. Priekšroka tiks dota saimniecībām, kuras apsaimnieko lielākas ilggadīgo zālāju platības, bet saimniecības zālāju platība nav vienīgais faktors, kuru ņemsim vērā sadarbības partneru izvēlē, tāpēc aicinām pieteikties arī tos saimniekus, kuru īpašumā vai nomā ir mazāk nekā 50 ha zālāju.

J: Vai varu pieteikties, ja mani dabiskie zālāji neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā?

A: Jā. Lai gan priekšroka tiks dota tām saimniecībām, kuras apsaimnieko īpaši aizsargājamā dabas teritorijā iekļautus dabiskos zālājus, mēs izvērtēsim visus pieteikumus un saimniecības, kuras neatbildīs GrassLIFE 2.0 nosacījumiem, iekļausim mūsu potenciālo sadarbības partneru datubāzē, kuru izmantosim, meklējot risinājumus citām sadarbības iespējām.

J: Vai varu pieteikties, ja man šobrīd nav lielas dabisko zālāju platības, bet es vēlos projekta laikā tās paplašināt?

A: Jā, projektā iespējams iekļaut arī ilggadīgo zālāju platības, kurās vēlaties veidot dabiskiem zālāiiem raksturīgu augāju, tādējādi ar laiku paplašinot dabisko zālāju platības saimniecībā.

J: Vai varu pieteikties, ja man šobrīd nav atjaunojamu 30 ha dabisko zālāju?

A: Jā. Lai gan priekšroka tiks dota tām saimniecībām, kuras gatavas atjaunot lielākas dabisko zālāju platības, izskatīsim iespēju projektā iesaistīt arī mazākas saimniecības.

J: Vai varu pieteikties, ja manā īpašumā ir tikai daļa no apsaimniekotajiem dabiskajiem zālājiem?

A: Saņemot LIFE programmas finansējumu, projekta ieviesējam ir jāapliecina, ka atjaunotās platības tiks uzturētas vismaz 20 gadus pēc projekta realizēšanas. To vieglāk ir nodrošināt platībām, kuras atrodas saimniecības īpašumā, tomēr daļa no atjaunojamiem zālāiiem var būt platības, par kuru apsaimniekošanu ir noslēgti ilgtermiņa nomas līgumi.