Latvijas Dabas fonds saņem vairākas balvas par veiksmīgākajiem Latvijā realizētajiem LIFE projektiem

01.12.2016

30. novembrī Vides un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu projekta CAP LIFE LAT ietvaros svinīgā pasākumā pasniedza balvas par veiksmīgākajiem Latvijā realizētajiem LIFE projektiem. Divas no piecām balvām saņēma Latvijas Dabas fonds.

Latvijas Dabas fonds saņēma balvu kategorijā “Aktīvākais projektu pieteicējs” kā visvairāk atbalstīto LIFE projektu iesniedzējs. LDF 15 gadu laikā īstenojis septiņus projektus, to vidū “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”, “Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un atjaunošana”. Pirmo LIFE projektu – “Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana” fonds īstenoja 2001. gadā, un LIFE projekti tiek aktīvi īstenoti arī šobrīd, piemēram, projekts “Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā (LIFE COASTLAKE)”.

Otra LDF saņemtā balva ir kategorijā “Teritoriāli apjomīgākais projekts” par projektu "Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai". Projekts tika īstenots 16 dažādās lokācijas vietās no 2004.-2008. gadam.

LDF vadītājs Ģirts Strazdiņš saņem balvu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda.

Latvijas Dabas fonda vadītājs Ģirts Strazdiņš saka: “Esam ļoti priecīgi par saņemto atzinību un gandarīti par paveikto. LIFE programmas ietvaros īstenotie projekti sniedz lielu ieguldījumu ne tikai dabas aizsardzībā, bet arī iesaista vietējos iedzīvotājus, zemju īpašniekus un citus interesentus ilgtspējīgā dabas teritoriju apsaimniekošanā. LIFE projekti rāda piemēru, kā saimnieciskā darbība var iet roku rokā ar dabas vērtību aizsardzību, tādējādi ceļot sabiedrības lepnumu par savu zemi, ainavu, tīriem produktiem un padarīto darbu.”

Latvijā LIFE programma darbojas jau 15 gadus un ar tās finansiālo atbalstu realizēti 46 projekti ar kopējo budžetu virs 40 miljoniem eiro. Programmas ietvaros atjaunotas vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, izstrādāti un ieviesti aizsardzības pasākumi apdraudētām augu un dzīvnieku sugām, atjaunoti aizsargājamie biotopi un meklēti un atrasti risinājumi alternatīvās enerģijas ieguvei un CO2 samazināšanai, kā arī realizētas vairākas informatīvās kampaņas.

Vairāk par LIFE programmu: www.lifeprogramma.lv