Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrības tiekas ar vides ministru

03.03.2015

Šonedēļ divas lielākās Latvijas dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas Latvijas Dabas fonds (LDF) un Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu.

Tikšanās laikā abas organizācijas iepazīstināja ministru ar svarīgākajiem jautājumiem un problēmām dabas aizsardzībā, kam pēc ekspertu viedokļa jāpievērš pastiprināta uzmanība. Tādi jautājumi ir gan Eiropas Savienības spēkā esošo putnu un biotopu direktīvās nodrošinātā dabas vērtību aizsardzība, gan atklāto dabas teritoriju, piemēram, zālāju nepietiekama aizsardzība, uz ko sarunā norādīja LDF padomes priekšsēdētājs Jānis Ķuze un padomes locekle Inga Račinska. Savukārt LOB pārstāvji Jānis Priednieks un Viesturs Ķerus skaidroja meža putnu stāvokli, tā pārmaiņas un veicamos pasākumus atbilstošai meža biotopu aizsardzībai.

Sarunā dabas organizācijas atgādināja par nepieciešamību sekot līdzi valsts Vides politikas pamatnostādņu ievērošanai. Nevalstisko organizāciju pārstāvji un ministrs vienojās, ka visiem, kas apzinās nepieciešamību aizsargāt, saglabāt un pētīt Latvijas dabas vērtības, jāstrādā ciešā sadarbībā, lai sasniegtu pamatnostādnēs izvirzītos mērķus.

Ilze Salna, Latvijas Dabas fonds

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.