Lelde Eņģele saņem VARAM Atzinības rakstu

14.11.2016

Ievadot Latvijas valsts simtgades atzīmēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir iedibinājusi tās augstāko apbalvojumu, kas tiek piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu VARAM pārraugāmo nozaru jomās – tostarp vides un dabas aizsardzībā.

Šogad balvu – Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu darbu un personisko ieguldījumu Latvijai nozīmīgu vides un dabas vērtību saglabāšanā saņēma Latvijas Dabas fonda Padomes locekle Lelde Eņģele.

Lelde jau ilgus gadus aktīvi darbojas vides un dabas aizsardzības jomā. Īpaši jāizceļ viņas ieguldījums divās savstarpēji saistītās jomās. Leldei vienmēr īpaši iemirdzas acis, kad jādodas palīgā vietējiem iedzīvotājiem nosargāt kādas dabas vērtības. Šādās karstu konfliktu vietās bieži vien kļūst redzamas arī nepilnības likumdošanā, kuras kāds cenšas izmantot savās interesēs. Balstoties uz šo praktisko pieredzi, Lelde ļoti profesionāli nododas jaunu likumdošanas iniciatīvu izvērtēšanā, veikli pamanot vārdos tieši neizteikto vai starp rindiņām noslēpto iespēju pārtulkot un izmantot likumus pretēji sabiedrības interesēm.

Lelde nenoliedzami ir viens no spēcīgākajiem un drosmīgākajiem cilvēkiem dabas aizsardzības jomā Latvijā, un mēs Latvijas Dabas fondā esam patiesi lepni un priecīgi par viņai piešķirto atzinību. Pelnīti!